آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
معرفت شناسی و سیاست عمومی : استفاده از نوع شناسی جدید به منظور تجزیه و تحلیل پار
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۱
 

Epistemology and public policy: using a new

typology to analyse the paradigm shift in

Finnish transport futures studies

Petri Tapio , Olli Hietanen

Environmental Research Units, Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics and

Business Administration, PO-Box 110, Fin-20521 Turku, Finland

معرفت شناسی و سیاست عمومی : استفاده از نوع شناسی جدید به منظور تجزیه و تحلیل پارادایم های آینده پژوهی در صنعت حمل و نقل کشور فنلاند

مترجم : بابک نعمتی

available at:http://elibrary.ru/item.asp?id=6434329

هدف از مقاله حاضر ارائه نوع شناسی جدیدی از اپارادایم های آینده پژوهی متمرکز بر تصمیم گیری می باشد. نقش احتمالی آینده پژوهان  و دیگر فعالین در برنامه ریزی و تصمیم گیری دراز مدت فرآیندها  با استفاده از تجزیه و تحلیل منطقی شکل می گیرد نتایج  مکاتب هفتگانه فکری در پرتو ادبیات  آینده پژوهی به تفسیر مطالعات و برنامه ریزی نظریه ها می پردازد.و ارتباط به بحث فلسفی در مورد نقش دانش و ارزش درتوصیه  سیاست های  ارائه شده نیز هست. برخی روش های مطالعات آینده  به برنامه های کاربردی الگوهای مربوط می پردازد. نوع شناسی جدید  از حکومت صاحبان فن با مشارکت شهروندان بطور مستقیم توسط افراد حرفه ای انجام می شود. در نهایت، الگویی از  مطالعات  آینده صنعت حمل و نقل  با استفاده از نوع شناسی جدید ارائه می شود.


 

1-     نوع شناسی پارادایم های آینده پژوهی

 

بسیاری از نوع شناسی های پارادایم های مطالعات آینده  در اواخر دهه اخیر شکل گرفته است. ما با یک بررسی کوتاه از شش نوع شناسی شروع خواهیم کرد و نتیجه گیری کرد آنهامحدود به سه مکتب فکری می شود. به عنوان سوال می توان مطرح کرد که آیا بسیاری از راه های جایگزین برای انجام کار می باشد. ما پیشنهاد می دهیم که
نقش
 آینده نگر به عنوان یک حرفه ای، و نقش تصمیم سازی وعمومی، می تواند در سیاستگذاری دراز مدت  فرایند ها مشخص وطبقه بندی شود.

 استفاده از روش Futulogic، ما برای باز کردن فضا ی منطقی و ممکن از نقش های حرفه ای ها و دیگر فعالین در فرآیندهای سیاسی می باشد. پس از تشکیل 343 منطق و مکتب فرضی ممکن، ما فکر می کنیم که فضای بازبطورمداوم
شگرد سالاری افراطی به مشارکت شهروندان افراطی.قطع میشود بررسی تولید  15مکتب فرضی  از نظر ارتباط و در نتیجه تجزیه و تحلیل و کاهش آن تا هفت مکتب می باشد. روش و جزئیات آن در ضمیمه توضیح داد.

سپس، ما  ارتباط بیبن نقش بازیگران حرفه ای و برخی از شیوه های تجزیه تحلیل  مطالعات آینده به همراه هفت پارادایم در مطالعه آینده پژوهی می پردازیم.  به  ما همچنین پرادایم های ضمیمه برای بحث فلسفی از ارزش ها و نقش دانش در ساختسیاست ها را نشان می دهیم. این بسایر مهم است که بر هر  دو جنبه  مقاله تمرکز نماییم.  خلاصه کاملی  از نوع شناسی پارادایم های مطالعات آینده ساخته نشده است. 

در نهایت، ما با استفاده از نوع شناسی جدید به تجزیه و تحلیل الگویی از آینده پژوهی حمل و نقل فنلاند در 1990s.  می پردازیم رویکرد مقاله در شکل نشان داده شده. 

1.1.            محتمل، ممکن و ارجح

روی آمارا{  5، ص 26] } نوع شناسی معروف خود از سه "هدف" آینده پژوهان در  20 سال پیش ساخت. برای هدف ممکن آینده پژوهان فرم برداشت از آینده  توسط برداشت  و توصیف مسیرهای ممکن را در شیوه ای تصویر محور و رویایی بررسی کرده است.

برای هدف احتمالی،  آینده نگاران مطالعه گزینه های مشابه را با بررسی  مسیرهای  جزئی، از روش های تحلیلی و اکتشافی در نظر می گیرند. برای هدفترجیح داده شده،آینده نگاران یکی از ویژگی های خاص را انتخاب می کنند . آنها بیان تنظیمات، و به کاربستن، و پیاده سازی مسیرهای خاص را شرح دادند . آمارا استدلال کرد که اهداف  دو به دو ناسازگارو این که بسیاری ازآینده نگارن به انجام همه نقش های خود پرداختند. با این حال ، اهداف از جنس دیگری هستند و نوع شناسی Amara ا به نظر می رسدنقطه شروع برای نوع شناسی بیشتر مکاتب مختلف فکری در مطالعات آینده می باشد.

1.2.           فنی و مهندسی، هرمنوتیکی / عملی و emancipator

 

نوع شناسی شناخته شده هابرماس 'از سه نوع " علاقه به دانش "{6، صص 60-65؛ 7، ص 19-24] } توسط آینده پژوهان مختلف بوسیله بسیاری از نوسندگان در 1970s و 1980s. بیان شده است . به نظر می رسد که سندبرگ {8، صص 25-28] } اولین بود ، ولی  جرارد  [9] به تفسیر هابرماس اتکا کرد. حجم انگلیسیکتاب Sandberg است{ 10، صص 29-32] } ادعای همان نوع شناسی فنی، هرمنوتیکیemancipatory و منافع علم و دانش را بیان میکند.  ریچارد اسلاوتر  نسخه دیگری از نوع شناسی هابرماس »در سال1982 را ارائه کرد . {11 ، صص 17-20؛ 12، ص 135-146] به جای استفاده عملی از بهره هرمنوتیکی از دانش، با اشاره بیشتر به طور مستقیم به متن اصلی هابرماس{. میکا Mannermaa [13، صص 660-662] } وتغییر نسخه متقابل ماتریس سودر برگ بر اساس اهداف  آمارا می تواند  به شرح زیر داد:

 در بهره از دانش فنی  هدف جستجو برای اهداف بلند مدت گزینه های مختلف بی ربط  در نظر گرفته می شود(امکان) . پیش بینی وظیفه اصلی مطالعه(احتمال) و ارزش های غیر ضروری محسوب می شوند، غیرعلمی و غیر مشاهده(مطلوب). در بهره هرمنوتیکی از دانش، هدف   ارتباط بین مردم در جامعه و وظایف مختلف پژوهش آینده پژوهی
و درک مشترک از واقعیت اجتماعی می باشد { "[13، ص 660]. } در emancipatoryبهره از دانش هدف افزایش ساخت جایگزین غیر ممکن به ممکن می باشد (امکان).احتمالی که در نظر گرفته می شود  جایگزین مرجع می باشد و
معمولا هدف از انتقاد(احتمال). در مدل emancipatory   عمل به نفع آینده مطلوب و جستجو برای جایگزین احتمالی می باشد.

 

 

 

1.3.            برون یابی، مدینه فاضله و آرمان.

در اوایل 1980s، Eleonora Barbieri Masini [14، صص 45-46]  نوع شناسی دیگر ی از سه  "روش"آینده پژوهی بر اساس مقاله ای از پیتر Henrici بیان نمود.برون یابی رویکردی است که شامل تجزیه و تحلیل از آنچه که ممکن است در رابطه  با داده ها، اطلاعات و دانش از گذشته و حال اتفاق افتد. این نتیجه به معنای پیش بینی گسترده تر
اقدامات
 برون یابی روند با گسترش  جنبه های احتمالی دیدگاه آماراامکان پذیر است. ما می خواهیم بگوییم که آنچه در این رویکرد یک روند نمی باشد  بلکه ساختاری از گذشته و حال می باشد.

 

رویکرد خیال پرست به معنای "... ساختن آیند های متفاوت از حال می باشد" {14، ص 45]. }در این اختراع، نوآوری و تخیل از تمرکز بر آینده های مطلوب و نا مطلوب می باشد. این روش شبیه به هدف ترجیحی  Amaraو علاقه emancipatory Mannermaa از دانش می باشد.

رویکرد سوم بر اساس چشم انداز ، ترکیب از دو رویکرد اول میباشد. این شامل آوردن ملاحظات ارزش مدینه فاضله بر طبق برنامه های مرتبط با داده ها، اطلاعات و دانش از گذشته و حال است. این رویکرد فاقد مکاتبات روشن منتسب Amara و typologies Mannermaa است ، امابه  سنتز آنها مپردازد.

1.4.           پیش بینی شده، فرهنگی و انتقادی

 

سهیل عنایت الله ارائه نوع شناسی تا حدودی مشابه به "epistemologies"،یا رویکرد های مشلبه Sandberg، اسلاوتر و Mannermaa وقبل از آن [15]. نوع شناسی عنایت الله نیز سه مکتب فکری دارد.

رویکرد اخباری - تجربی شامل نوازنده، خردگرا و راه های با دقت پیش بینی آینده می باشد. روش برابر Sandberg  اسلاوتر
Mannermaa 
بر اساس دانش است. عنایت الله  به شدت متصل به مدل سازی ریاضی در این  مکتب فکری.می باشد با پیش بینی های دقیق توسط افراد حرفه ای(برنامه ریز)، تصمیم گیرندگان بهتر می توانند به انطباق با آینده  جهان بپردازند .{ 15، صص 117-119]. } رویکرد فرهنگی تفسیری شامل درک ارزش های مختلف و فرهنگ ها، راه های مختلف برای نزدیک شدن به آینده، مذاکره در مورد گزینه های مختلف و اقدام به منظور دستیابی به آینده مطلوب می باشد [15، صص 122-128].
رویکرد
  فرهنگی تفسیری  می تواند به عنوان همگرایی ایین تفسیر کتاب مقدس / منافع عملی و emancipatory دانش توسط Sandberg و اسلاوتر دیده شود. مفهوم چشم انداز  Masini شامل ایده های مشابه نیزمی باشد.

چه چیزی و  پس از رویکرد انتقادی  ساختارگرایی سوم  از دست می رود ؟ عنایت الله با نظر گرفتن نوع روش emancipatory  که Sandberg، اسلاوتروMannermaaدر ذهن به عنوان یک نسخه اصلاح شده از پروژه روشنگری، که  برای او به عنوان مشکل واقعی  از یک منبع برای انجام کارهایی بهتر ظاهر شد می باشد.در عوض او  گزینه بهتری در Foucauldian "پس از ساختارگرایی"، یعنی از بین بردن فاصله تا وضعیت برنامه ریزی موقعیت، تجزیه و تحلیل بافت تاریخی شرایط، تجزیه و تحلیل و آشکار روابط قدرت ذاتی انسان است در زبان که شرکت کنندگان مختلف، ارزیابی و در صورت نیاز تغییر روابط قدرت و
ساخت آینده مشکل ساز می باشد{ [15، صص 128-136، 140-141].}

در مجموع، عنایت الله متبلور تفاوت بین این سه نظریه توسط رویکرد اخباری با هدف حل مساله(فنی) مشکلات، رویکرد فرهنگی با هدف شناسایی آینده جایگزین و رویکرد انتقادی هدف از ساخت را متبلور ساخت {آینده مشکل ساز 15، ص 141].}

1.5.           مثبت گرایی، رئالیسم انتقادی و پس از مثبت گرایی

 

وندل بل{ [17، صص 196-209] } همچنین  سه "معرفت شناختی" برای آینده مطالعات، یعنی مثبت گرایی، رئالیسم انتقادی و پس از مثبت گرایی را شکل داد. مثبت گرایی توسط بل همان معنی احتمالی Amara، علاقه دانش فنی از Sandberg، اسلاوتر و Mannermaa و رویکرد اخباری - تجربی Inayatullah. پس از مثبت گرایی به جای توصیف ویژگی های مشابه به بحرانی Inayatullah - پس از ساختارگرایی رویکردرا بیان کرد. تفاوت اصلی این است که برای Inayatullah این مکتب ایده آل   فکری، در حالی که برای بل آن هدف انتقادی  بود.

در حالی که مثبت گرایی یک تز و فرا مثبت گرایی ضد و نقیض ،و  رئالیسم انتقادی است که این دو توسط بل سنتز شد.   به نظر می رسد که به  هر یک از فرمولهای ا Amara، Masini، Sandberg، اسلاوتر، Mannermaa یا Inayatullah. مرتبط نمی باشد.  این شامل ایده شکل گیری آینده ممکن جایگزین و ارزیابی عینی از آنها می باشد.. این شامل مشارکت شهروندان در شکل دادن به آینده مطلوب یا ترجیح داده شده می باشند اما آن ها بر طبق این عقیده که شهروند ممکن است اشتباه کند می باشند.ارزشیابی عینی از تصویر آینده (یا سناریو، توسعه و غیره) باید بر طبق طرح از Keekok لی مدل مفهوم معرفتی تکیه بر واقعیت های عینی به جای بیانیه های ذهنی باشد.

1.6.           توصیفی، پارادایم سناریو و تکاملی

 

بعدها Mannermaa  نوع شناسی دیگری از تحقیقات آتی را بیان کردند : آینده پژوهی توصیفی، پارادایم سناریو و آینده پژوهی تکاملی  [18].آینده پژوهی توصیفی به تشریح تعاملات آتی  و مزایای دانش فنی که توسط افرادی مانند سودربرگ و اسلاوتر بیان شده است. پارادایم سناریو شامل تشکیل گزینه های ممکن ترجیحی  به آینده و انتخاب یکی از آنها می باشد. این نشان دهندهترکیبی از دیدگاه  آینده ممکن ترجیحی Amara و دیدگاه هرموناتیک Sandberg و اسلاوتر از دانش می باشد.

Mannermaa  همچنین  به تشخیص پارادایم  آینده پژوهی تکاملی که بر اساس گفتمان  نظریه پیچیدگی سیستم که در آثار "مدرسه بروکسل" [19] و لازلو می باشد پرداخت Ervin [20].  این شامل ایده ای که جامعه از طریق مراحل توسعه خطی با پیش بینی نسبتا دقیق تکامل می یابد.هدف ازآینده پژوهی تکاملی پیش بینی مراحل خطی، شناسایی و ایجاد bifurcations ازارزیابی آینده می باشد. جالب است توجه داشته باشید که الگوی اول از میان شش نوع  شناسی شبیه، تنها مفهوم Masini از برون یابی گسترده می باشد. این شباهت نشان میدهد که واقعا وجود دارد ظاهر positivistic - تکنوکرات - extrapolative - پیش بینی  مدرسه توصیفی از فکر در میان futurists یا حداقل در governmentary وکسب و کار را تمرین کن. دو پارادایم دیگر نوع شناسی متفاوت ، اگر چه به نظر می رسد ایده های موجود در دیدگاه  Amara را در نوع شناسی های دیگر دیگر گنجانده است.
یک مکتب فکری در هر نوع شناسی تفاوت قابل توجهی ازنوع شناسی های  دیگر را از ایده های  نویسنده بیان می کند. این ویژگی ما منجر به دو سوال می شود : چرا تنها سه مکتب فکری از این شش نوع مکتب ارائه شده است؟ ممکن است پارادایم های بیشتری وجود داشته  ، حتی ازپارادایم های مربوطه نیز موجود باشد؟ ما به توضیح اهمیت ادامه کار نویسندگان
و ساخت یک نوع شناسی ظریفتر می پردازیم.

2.نوع شناسی جدید

 

در این بخش ، ارائه نوع شناسی های جدید از هفت مکتب فکری در تعاملات مطالعات آتی پرداخته می شود . بر نقش های مختلف بازیگران در برنامه ریزی دراز مدت و  فرایند تصمیم سازی تاکید می شود. ما بر سه گروه متمرکز  هستیم : حرفه ای ها ، تصمیم گیرندگان،و عمومی.حرفه ای ها به طور معمول  آینده پژوهان، کارکنان برنامه ریزی  ، مشاوران،دانشمندان، مهندسان، کارشناسان پزشکی، معلمان و یا انسان های دیگر با در اختیار داشتن آگاهی خاص و یا مشروع از دانش می باشند .
تصمیم گیران به طور معمول شامل  بدنه های سیاسی، مدیران، قضات، شوراها، جلسات قبیله ای و یا افراد دیگر که دارای مسئولیت و مشروعیت تصمیم گیری نهایی می باشند. عمومی متشکل از سازمان های غیر دولتی(سازمان های مردمی)، مانند گروه لابی ها، سازمان های مسکونی، جوامع مذهبی،  جنبش های کمتر سازمان یافته و البته شهروندان می باشند.

گروه ها به هیچ وجه ایستا نمی باشند. یک نفر می تواند در تمام گروه ها ی وابسته به زمینه اجتماعی وتصمیم گیری، به عنوان مثال استاد دانشگاه در اقتصاد ممکن است حرفه ای در پیش بینی برای ساختن اقتصاد باشد دولت، تصمیم سازی در شورای دانشکده خود و عضو عمومی با توجه به برنامه ریزی استفاده از زمین در نزدیکی خانه اش را انجام می دهد. مهم است که تاکید بر هیچ کدام ازسه گروه در نظر گرفته شده شامل  میانسالان، طبقه متوسط ​​
مردان غرب ،  شهروندان ارشد، زنان و جوانان می باشد. حتی یک کودک خانه بدوش سرگردان در سودان ممکن است نقش یک حرفه ای در تصمیم گیری در مورد چگونگی استفاده از منابع کمیاب هیزم در منطقه را دارا باشد. خواننده  برای دیدن مقالات به آینده در نجات همه ما [21] برای اطلاعات بیشتر در ایت زمینه دعوت شده است . روش Futulogic  برای ایجاد یک نوع شناسی  جدید از هفت مکتب فکری استفاده شده است .(نگاه کنید به پیوست). نوع شناسی به شکل یک زنجیره از حکومت اربابان فن توسط
حرفه ای ها و مشارکت شهروندان مستقیم ایجاد شده است. در فرمول برارتباط منطقی و چهار چوب اجتماعی و تاریخی از هر مکتب فکری متمرکز شده است. زمینه اجتماعی و تاریخی باید به بینش تجزیه و تحلیل  فراتر از محدوده
این مقاله  اضافه گردد(نگاه کنید به [16،22-24]).  )نوع شناسی به عنوان چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل تجربی از آینده حمل و نقل  انجام شده که در بخش 3  این مقاله می باشد.ارتباط بارز هفت مکتب فکری متشکل از معرفت شناختی ، روش شناختی اجتماعی و بحث های فلسفی موجود در تعاملات آینده  پژوهی  و همچنین فلسفه می باشد. ما در این بحث به تفسیر چهار چوب نظری و روش های عینی برای تعریف نقش تصمیم گیری بازیگران مختلف در دراز مدتمی پردازیم. به خصوص نقش(متخصص) دانش و ارزش درساخت سیاست توصیه می شد. برخی از جنبه های تئوری برنامه ریزی 
همچنین  به تجزیه و تحلیل بیشتر به تعریف روش های دموکراسی مشارکتی اضافه شده است.

2.1. مثبت گرایی Comtean

 

در  اولین مکتب از تفکر ما فرض بر تصمیم گیری توسط متخصصان می باشد. شکل های حرفه ای و جایگزین، یکی از محتمل ترین ها ، به عنوان یک واقعیت در اجرا جزئیات بیشتر درفرآیند برنامه ریزی می باشد. به طور ضمنی، حرفه ای است پس از آن نیز ساخته شده ترین تصمیم مهم است. فلسفه positivist باید به عنوان آرگومان ترین حمایت برای این منطق در نظر گرفته شود. ما به مثبت گرایی  Comtean از مکتب   positivist  منطقی از دایره وین، که آیا بر روی ایجاد تمرکز کنید
مقررات مربوط به ساخت توصیه های سیاسی فکر می کنیم. یکی دیگر از منابع خوب  منطقی ناتورالیستی ارزش مادی گرایی موجود در ارتقاء افلاطون از "متفکران جدی"{[25، صص 55-61]،} استدلال می کند به عنوان مثال  انتقاد بک{ [26، صص 31-32] }و سردار[23، ص 2]. } . محور اصلی استدلال کنت این است که با تحقیق کافی وحرفه ای
از جامعه invariances  همان راه دانشمندان علوم طبیعی وتعیین قوانین طبیعی است.  به این ترتیب تصمیم گیران می تواند به طبیعی به  انطباق قوانین جامعه بپردازند. بدون ملاحظات ارزش دموکراسی  مورد نیاز{ [27، صص 410-437،
459-473
، 28، ص 62-64].}

در میان آینده پژوهان مکتب positivist  اغلب از تفکر انتقادی که حتی به صراحت بیان شده است به ندرت دفاع می شود. با این حال، شیوه های متعددی راکه مطابق اصل positivist، مانند حمل و نقل و انرژی پیش بینی ها در کشورهای مختلف را بیان می کنند [29-32]. این رویکرد شبیه به مفاهیم محتمل توسط Amara، علاقه دانش  فنی  و پژوهش توصیفی معاملات آتی
توسط Sandberg، اسلاوتر و Mannermaa، رویکرد اخباری - empiristic از Inayatullah مثبت گرایی و توسط بل می باشد، همانطور که در بخش 1 شرح داده شده.

کنت علاقه ای به ریاضیات نداشت بلکه به مشاهدات مستقیم تجربی علاقه مند بود . با این حال ، فلسفه خود را توسط پوزیتیوستهای منطقی به ایالات متحده حلقه وین وارد نمود.  سپس به تصویب مشروعیت سنت آمریکا empiristicو
علوم اجتماعی ، که به شدت به ابزارهای ریاضی تکیه داشت پرداخت{  [33، صص 1510-1511].} بنابراین برون یابی روند و انواع دیگر مدلسازی ریاضی قطعی که ارتباطهای تاریخی و معرفت شناختی به تفکر کنت است. یکی دیگر از اتصالات
تحقیقات آتی positivist را می توان به ترسیم Rostowian unilinear برای توسعه نظریه [34] اشاره نمود.

2.2. انسان خوش بین

 

مکتب دوم برخاسته از تفکر ممکن در تدوین و فرموله سازی گزینه های جایگزین و همچنین ارزیابی آن می باشد. تصمیم گیری نهایی خارج از دست تصمیم گیران می باشند.این رویکرد ، متصل به "رئالیسم انتقادی" توسط بل{ [17،35]. } می باشد.بر این اساس، معاملات آینده نه تنها باید به طرح جایگزین های  ممکن بپردازد است بلکه به
ارزیابی  جایگزین های بهتر نیز می پردازد{ [35، ص 1]. }. برای توجیه این کار
ارزش ها پیشنهاد می شود که قادر به ارزیابی عینی اهداف باشند. بل به نظر می رسد که
تفکر دموکراسی(لیبرال)است یکی از ارزش های هدف و نتیجه
تصمیم گیران  تا تصمیم نهایی می باشد.{ [17، ص 236].}

این بخش از استدلال که بل مشکلترین بخش می نامید هنوز حل نشده است : اگر خوبی ناشی از  دیگر گزینه ها باشد در حال حاضربه ارزیابی عینی آنچه که برای تصمیم سازی برای تصمیم گیری می باشد می پردازد؟هنوز بسیاری از شیوه های مطالعات آینده به دنبال این مکتب فکری می باشد.  بل تلاش برای تجزیه و تحلیل "مدل مفهوم معرفتی"  Keekok  به منظور این که کدام یک از گزینه های آینده  واقعا خوب است. لی [36]  برنامه ای برای اخلاق اجتماعی در تجزیه و تحلیل "ناتورالیستی" و "منطقی"  و نتیجه گیری بر اساس قوانین ترمودینامیک را تدوین نمود. بعضی از برنامه های مقرون به صرفه ممکن است تجزیه و تحلیل به عنوان ابزار بالینی برای ارزیابی منطقی در نظر گرفته شود.  (نگاه کنید به عنوان مثال [37]) 0.4 )
نظریه برنامه ریزی منطقی در تئوری برنامه ریزی  تلاش  برای همین هدف نیز به نظر می رسد  [39] . رویکرد بل منحصر به فرد به نظر می رسد با توجه به پنج نوع شناسی دیگر مورد بررسی درفصل 1باشد، اما می تواند به رویکرد اخباری - empirist توسط  Inayatullah  که در ارتباط، با  رویکرد تکاملی پژوهش های آینده Mannermaa و روش برون یابی شده توسط Masini.باشد.

2.3. انسان کثرت گرا

 

درمکتب سوم اندیشه تکامل حرفه ای به گزینه های آینده ،تصمیم سازی برای ارزیابی  کمک به حرفه ای ها و تصمیم گیران انتخاب یکی از گزینه ها می باشد.

یک تفاوت فلسفی اساسی بین  این رویکرد ، وانسان خوش بین که در بالا ذکر شد، به عنوان  اشاره تازگی Pentti Malaska   [40]. این رویکرد نشان دهنده هیچ یک از ارزش های هدف برای انجام این  ارزیابی نمی باشد. : اتصال  می تواند به  برقراری'گیوتین' Humean  شود:ارزش ها و دانش باید از هم جدا شوند و تصمیم گیری  بر اساس دانش به تنهایی  ساخته نمی شود{[41، ص 415، 457].5 } (به عنوان مثال [43، ص 378، 383-396])
همچنین پوپر برای جامعه ای بازتر با احترام کمتری برای مقامات  و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. مکتب تاریخی، یعنی جبر [44].6  گئورگ هنریک فون رایت تشکیل اصول منطق deontic، "فنی هنجارها"، است که می تواند به عنوان پایه ای سازگار برای مکتب فکری باشد را بیان نمود . هدف  دانشمندان استفاده از  تجزیه و تحلیل و تولید ابزاری برای رسیدن به این هدف، که باید این را نوع عملی آن بدست آید '[45].انسان کثرت گرا است در حال حاضر "اگرچه" رویکرد در آینده پژوهی(به عنوان مثال[46، صص 37-40]، 7 ) و یا "پیش بینی ثانویه"، برتراند  نامیده می شود سناریو ها  معمولا به شیوه ای  که آینده پژوهان می نامند محقق می شود سناریوها و تصمیم ساز ها یکی را انتخاب می کنند . مدرسه فرانسوی لا نگر شامل همان ایده اولیه  [49،50]. رویکرد مربوط Mannermaa مفهوم از الگوی سناریو و وقایع نزدیک به ممکن Inayatullah و Amara برای رویکرد فرهنگی تفسیری  ماسینی می باشد. Masini  رویکرد  چشم انداز گرا  برای در نظر گرفتن بهتر را بیان نمود.

2.4. نظرسنجی دموکراسی است.

 

یک گام جهت مشارکت بیشتر این طرح  فرم های حرفه ای  جایگزین،  ارزیابی گزینه های جایگزین  بر اساس، برای مثال ، وزن  معیارها توسط تصمیم ساز و جذب افکار عمومی می باشد. جمع آوری اطلاعات بر اساس نظرات، توسط پرسشنامه و یا برنامه های کامپیوتری، توسط  افراد حرفه ای انجام می شود. تصمیم نهایی با تصمیم سازی ساخته می شود. رابطه بین ارزش ها و دانش  شبیه به انسان کثرت گرا که در
بالا توضیح داده شد می باشد.
 فرض در حال ظهور این پارادایم است که شاید مجلس نظام دموکراتیک  واکنش بیش از حد آرامی درراه گرایش به شهروندان در تغییر ارزش ها و نگرش ها می باشد. به همین دلیل پرسش در افکار عمومی مورد نیاز برای تکمیل سهم  تصمیم سازی می باشد. [29، صص 466-468؛ 51، ص 71؛52، صص 202-203].8

این رویکرد بسیار منطقی است اما نویسندگان آگاه از بسیاری از چنین آزمایش های  تجربی در نظم و انضباط  مطالعات آینده می باشند. برخی از روشهای جلسه عمومی ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) فرآیندها در ایالات متحده  به عنوان televoting ممکن است قابل درک باشد به عنوان نمونه [52]. درساخت بزرگراه شهری در فنلاند نیز گنجانده شده است  [29]. برخی از تجزیه و تحلیلهای تصمیم گیری و روش های ارزیابی ریسک شامل وزن عواقب  جایگزین مطلوب محاسبه ذهنی می شود{   [53،54، صفحات 57-78]. } این مکتب فکری در مرز ممکن Amara  ، احتمالی و ترجیح داده شده Mannermaa ، پارادایم سناریو، فرهنگی تفسیری و معرفت شناسی Inayatullah، رویکرد چشم انداز Masini می باشد.  تعیین این که  آیا می تواند در رده بل از رئالیسم انتقادی به دلیل تاکید بر آنچه مردم فکر می کنند حق به جای' آنچه که حق است مشگل است.

2.5. عمل گرایی انتقادی

 

در این روش فرض اولیه  ظرفیت های حرفه ای را به رئوس مطالب جایگزین ' آینده ممکن است رها شده است. حرفه ای ها  تنها کمک تصمیم گیرندگان و عموم مردم به شکل دیگری آنچه که خودشان در نظرگرفته اند مربوطه می شود. ارزیابی گزینه های جایگزین که توسط مباحث عمومی ساخته می شود در میان تصمیم سازها و عموم و تصمیم نهایی با تصمیم سازی می باشد. نکته فلسفی این است که پس از جدایی  دانش و ارزش ممکن است به عنوان حداقل زمانی که تشکیل می شود توصیه شود. از آنجا که همه دانش مرتبط برای تصمیم گیری به عنوان شاهد تئوری، بهره و ارزش انباشته ،وتقسیم کار
در
 هنجارهای شکل فنی در نظر گرفته نمیشود . بنابراین بهتر است به دعوت عمومی به آغاز روند نیز باشد. موقعیت پیشنهاد شده در نهایت ممکن است کمتر از برنامه ریزی نظریه پردازی مانند جان فارست: از چه کسی به مفهوم عمل گرایی انتقادی پذیرفته شود{ [55، ص 1-14، 24-35، 124-125]. } رویکرد ترکیبی از آموزه فلسفه عملگرا و نظریه انتقادی می باشد. هدف از اجماع و پذیرش در این نقطه نمی باشد. مجموعه ای از قواعد قابل قبول از گفتمان اجتماعی که معمولا توصیه می شود در سنت انتقادی عملگرا مانند ارتباط ایده آل از Apel و هابرماس بیان شود. {[7، صص 38-40؛ 56، ص 97-169؛ 57، ص 369-452، 58، 59].} این نوع رویکرد  اغلب در تحقیقات آینده  ، برای نمونه کارگاه های آموزشی آینده کارگاه سناریو [62] و مدیریت رویایی استفاده می شود[63].همچنین روش دلفی  می تواند به پشتیبانی از  قوانین قابل استفاده برای استدلال استفاده شود { [64، صص 88-89؛ 65، ص 83، 131-132؛ 66]. }  توسعه یک مدل از "تصمیم متخلخل ساخت" با تاکید بر مشارکت شهروندان  در یک جامعه اطلاعاتی{ [67، صص 248-252]. } می باشد . این مکتب به نظر می رسد مشابه Sandberg  اسلاوتر و هرمنوتیکی Mannermaa باشد / علاقه عملی دانش و فرهنگ تفسیریو Inayatullah رویکرد و تحت چشم انداز Masini می باشد. به نظر می رسد در مرز رئالیسم انتقادی و پس از مثبت گرایی بل باشد.

2.6. عملگرایی نسبیتی

 

رویکرد بعدی  اعتقاد به ظرفیت حرفه ای برای سازماندهی فرایند تشکیل آینده جایگزین به عنوان عمل خوب ، و  کاهش '
او
  به یک شهروند عادی می باشد. سپس تصمیم ساز و عمومی سازی مردم و تشکیل گزینه های جایگزین و همچنین ارزیابی آنها و تصمیم سازی برای ساخت این تصمیم نهایی می باشد تفاوت فلسفی بین این رویکرد و انتقاد قبلی
عمل گرایی را می توان به عنوان اختلاف بین مواضع هابرماس  نامید. (به عنوان مثال [55]) و ریچارد رورتی [68، صص 343-344، 377-389؛ 69، ص 173-174].  } هابرماس باور داشت در بحث سازمان نظام پس از اصول اعتقاد ایده آل در سخنرانی رورتی، تحت تاثیر کویین { Quine [74، صص 23-25​​] معتقد به نسبیتی غیر سیستماتیک بود، چون او می تواند هر حقیقت جهانی را در یک فرایند حقیقی پیدا کند. این تا حدودی دشوار بود زیرا تصور مثال برای این مکتب فکری در دامنه مطالعات آینده دشوار بود ، اگر چه خود سازمان آینده کارگاه های آموزشی ممکن به عنوان مثال بیان می شد.  روش ارتباط این رویکرد می تواند در برگیرنده مواد و روش ها از داستان سراییها، نوشتن سناریوهای کاملا اکتشافی، اردوگاه های ارتباطی علی و تجزیه و تحلیل های لایه لایه می باشد.{ [16،75، ص 351-352]. } این مکتب فکری دارای خاصیت  رویکرد انتقادی پسا ساختارگرایی،  مدینه فاضله Masini  ، Sandberg  ، اسلاوتر و emancipatory Mannermaa  ، ترجیح داده شده بل می باشد. آنها تصور می کردند که  عدم موضع اخلاقی می تواند بهتر از دیگران باشد ، مردم می توانستند بدون هیچ فعالیتی در زمینه مورد نظر خشنود شوند. زمینه  فکری منطقی ممکن است، تنها نباشد. یکی نیز ممکن است ادعا کند که  هیچ معیاری وجود ندارد به طور کلی برای خوبی مورد تایید می باشد، ما باید یک جامعه دموکراتیک به منظور تصمیم گیری برانواع  قوانین 
و هنجارهای
 مورد نیاز برای زندگی باشد. در واقع، دیدگاه دوم معمولا از طریق ترویج relativists می باشد [29،68،69].11

2.7. آنارشیسم دموکرات

 

در آخرین مکتب فکری همه مراحل توسط عموم مردم انجام می شود. به عبارت دیگر کل مشارکت شهروندان بطورمستقیم اتفاق خواهد افتاد، دلالت آنارشیسم و یا برخی از اصول و ایده آل ها از جامعه مدنی دموکراتیک مانند ارسطو می باشد "politeia".12 بطور فلسفی، مکتب و زمان آخرین مرحله ارائه نسخه افراطی نسبیت است، که در آن هر چیزی  به عنوان استدلال از اینکه چرا یک تصمیم قابل توجهی  و
اصول و رویه ای برای تضمین یک تصمیم خوب وجود ندارد. برخی از ارتباطات را می توان ترسیم دوباره به فکر پل فیربند  که به حمایت هر چیزی که اصل برای همه سوالات می رود نامید. او همچنین استدلال disfavoured از قوانین ترجیح داده و روند باز را بیان نمود{ [76، صص 268-270]. } و مثل رورتی، او همچنین اصرار داشت که حکومت خود را،  به جای مبارزه با حکومت، به یک جامعه دموکراتیک منجر شود .اما  آیا تفاوت فلسفی بین این آنارشیسم دموکراتیک ودومکتب سابق عملگرا از تفکر وجود دارد ؟ ما  نسبیت افراطی مدرسه هرج و مرج طلب از واقعیت متافیزیکی خود که شامل
بسیاری از
 حقایق، نه تنها تفسیرهای مختلف از یک حقیقت به عنوان پراگماتیستهای  مختلف استدلال می کنند وجود دارد .
[76،
 ص 270]. موقعیت حاضر در متافیزیک Leibnizian به نام "monadology"
[77،
 صص 215-271] می باشد. هیچ ارتباط منطقی بین تئوری  حقیقت و نظریه های دموکراسی مشارکتی وجود ندارد، اما این فرض باعث می شود شیب کامل  دقیقترین دیدگاه  positivist از تفکر تحلیلی به سست ترین اکتشاف
نسبیت حرکت کند.
  دومین بحث برای جداسازی استدلال رورتی در برابر هر  نوع  'گفتمان می باشد [69، ص 166].

تفکر افراطی نسبیتی و آنارشیسم به ندرت می تواند در متون مختلف  آینده پژوهان یافت شود. برخی از آثار آن می توانند برای مثال، در متون تخیلی در بر داشته شوند{ ، 13علم ادبیات داستان و فیلم [11،80]. }.

2.8. خلاصه ای از نوع شناسی

 

در موارد فوق ، ما به بررسی چگونگی نقش متخصصان، تصمیم گیران و عمومی که  می تواند در برنامه ریزی دراز مدت و تصمیم گیری پرداختیم (همچنین تعریف شده دیدن پیوست) ما تشکیل هفت مکتب فکری ، و ارائه یک
شگرد افراطی به مشارکت عمومی، و پس از آن اتصال به  روش های آینده پژوهی می باشد (جدول 1).

ما هفت مکتب فکری در پرتو گفتمان فلسفی تفسیر نقش دانش و ارزش در ساخت توصیه های سیاست را بیان نمودیم. آنها
به نظر می رسد از شیب سخت، تحلیلی، جبر، ارزش و دانش به صورت هدف گرایی مثبت گرا به  تفسیری، غیر قطعی، ارزش و دانش نسبی subjectivist می باشد (جدول 2). دو نوع شگرد سالاری به مشارکت شهروندان و  عینیت گرایی فلسفه مادی به نظر می رسد که نسبیت همگرا  داشته باشند .  با این حال ، همگرایی اجتناب ناپذیر نیست ، زیرا مواضع متفاوت فلسفی می تواند به نتیجه گیری عملی مشابه اجتماعی و همان نکات فلسفی ممکن شروع شود.این  امکان وجود دارد که برای پایان دادن به فعالیت های مختلف به نتیجه گیری عملی نیاز می باشد. به منظور ایجاد یک ارتباط باید (به صراحت و یا به طور ضمنی) همچنین برخی از محوطه های دیگر اجتماعی اعمال شود. 

3.تغییر پارادایم در فنلاند به آینده حمل و نقل مطالعات

 

در این بخش  نوع شناسی جدیدی را  برای تجزیه و تحلیل الگویی از آینده  مطالعات حمل و نقل   توسط صنعت حمل و نقل فنلاندی در سال 1990s.را بیان می کنیم.

3.1. ترافیک و سهام خودرو پیش بینی 1989-2010

همانطور که  تجزیه و تحلیل جزئیات آن در مرجع شرح داده شد  [29]، اسناد برنامه ریزی از جاده دولت فنلاندی (FinnRA) در ابتدای سال 1990s نمونه ای از فلسفه عملی ومثبت Comtean در راه تحقیقات آینده به اجرا گذاشته شد ومورد استفاده در زمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری می باشد. در ترافیک و خودروپیش بینی 1989-2010 برای فنلاند در سال  1989-1990 ساخته شده [81]،  ریاضیات ومدل ها ی مورد استفاده در سطح جاده ها  مورد استفاده قرار گرفت.

گزینه های متحل متعددی در مورد حجم ترافیک جاده ای  وجود دارد، اما اینتحولات توسط عوامل مختلف داخلی به منظور تصمیم گیری  شکل گرفته اند ، اماتفاوت فرض تولید ناخالص داخلی به عنوان ساخت یک تجزیه و تحلیل حساسیت نمی باشد. فقط کسب و کار "را به عنوان معمول "برآورد از آینده به عنوان محتمل ترین برآورد  توسط آینده پژوهاندر فرایند برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرد.این برای شهروندان ممکن نبود که ، نه در ارزیابی، و نه در تصمیم گیری مشارکت کنند.

3.2. حمل و نقل و خودرو پیش بینی 1995-2020

 

نشانه هایی از مطالعات آینده ازصنعت حمل و نقل در سال 1995 تغییر وجود دارد. به عنوان مثال  پیگیری پیش بینی FinnRA   1995-2020 [82] می باشد. این مجموعه شامل سه

سناریو مختلف می باشد : "کسب و کار  معمول"، "بازار محور" و "رشد پایدار".عوامل زمینه کیفی از سناریو های مختلف ترافیکی در فرم جدولی ارائه شده [82، صص 154-160]. در محاسبات مدل واقعی به طور متوسط ​​سالانه کیلومتر خودرو و مسافر تراکم ماشین بیان می شود [82، ص160]. .

سناریو هایی توسط آینده پژوهانی مانند  FinnRA  ارائه شد و از آنجا که گزینه های سیاسی تصمیم گیرندگان  بر اساس  اگر چه - تجزیه و تحلیل ارائه می شود،رویکرد می تواند به عنوان انسان کثرت گرا شناخته شود. با این حال ، کسب و کار "به طور معمول " به پیش بینی  بیشتر از دو سناریو و دیگر گزینه های جایگزین  در سطح پروژه استفاده می کنند. به نظر می رسد که اگر چه مطالعه آینده خود زیر ساخت واقعی نقش "کسب و کار "و پیش بینی  فرایند برنامه ریزی نمی باشد. بنابراین ، به عنوان نهادی برای عنصر مطالعه پیشبینی انسانگرایی می باشد.

3.3. روند رویایی 1997-2020

 

در اواخر 1980s و 1990مدیران حمل و نقل  و محققان خارج ازدولت پیشنهاد کردند که سیستم حمل و نقل می بایست با هم به عنوان یک کل از،مجموعه ای گسترده تر از عوامل که باید به حساب سیاست و گزینه های بیشتری گرفته شود.باید زمانی برای ساخت مطالعات آینده حمل و نقل شود { [84، ص 16]. }وزارت حمل و نقل و ارتباطات  با در نظر گرفتن ابتکار عمل به این موضوع پاسخ داد.روند رویایی در سال 1997 از طرف وزارت انجام شد. این  به منظور توسعه یک فرایند برای تولید یک چشم انداز برای سیستم حمل و نقل.انجام شد. چهار  'روش عمل'  ریاضی در دسترس  بود ا گر  این مدل توسط مشاوران خصوصی مورد استفاده قرار گرفت  توسط ماموران اداری در وزارت هدایت می شد. آنها به محاسبه سناریوهای کسب و کاری و سه نوع گزینه سیاست حمل و نقل پرداختند  ، و یا "سند چشم انداز" : (1) بازار مشتق ، (2) منطقه ای و اجتماعی عدالت محور و (3) محیط زیست هدایت{ [85، صص.26-29]}

سناریوهای جایگزین به حال پیش فرض های مشابهی در مورد نرخ رشد اقتصادی وبودجه دولتی از حمل و نقل می باشند. بدون روش های گسترده زندگی وسبک مسائل ساختاری تغییر دراقتصاد و نه گزینه های مختلف سیاستی و منطقه ای با [85 پرداخته شد، ص 21].نتایج : تنها تفاوت اندکی از نظر حجم ترافیک، تقسیم معین ارائه شده است.
[85،
 صص 34-35].روند رویایی با ساخت ارزیابی های مختلف ادامه یافتاهداف سیاسی در گزارش کمیته دولتی ارائه شد.اهداف مورد بحث در سمینارهای داخل وزارت، و با روش مصاحبه با نمایندگان در بخشی اداره حمل و نقل و کنفدراسیون صنعت فنلاندی و کارفرمایان قرار گرفت.پرسشنامه ای برای متخصصان حمل و نقل برای تعیین weightings ازاهداف مختلف ساخته شده است{  [85، ص 24]. .} روند رویایی می تواند به عنوان انسان کثرت گرا در مفهوم مشخص به دنبال شکل گیری سیاست های جایگزین  در فرایند تصمیم گیری باشد.  با این حال ، ارزیابی  اهداف
 توسط متخصصان،  بیان می کند که برخی از آثار مکتب خوشبین اومانیسم را می توان یافت . خروجی  با تنوع کمتری از
سناریو ها می توان ارائه نمود ، بنابراین  تا حدودی مشاهده incrementalist از طیف وسیعی ازسیاست های ممکن می باشد.

3.4. حالات ترافیک 1999-2025

 

در حالی که روند رویایی در یک سناریو خارجی در حمل و نقل تکیه برسناریوی سیاسی،  پروژه ترافیک 2025   به فرم گسترده تری ازسناریوهای  عوامل مؤثر بر حمل و نقل  می باشد [86، ص 1]. آن توسط یک گروه از 
مشاوران
 بدون منافع اقتصادی در برنامه ریزی حمل و نقل  متناظرومتعلق به گروه به گروه می باشد.در عوض مدل های ریاضی، استفاده از روش کارگاه سناریوپردازی توسط Tarja Meristo ¨ [62]توسعه می یابد،  ارائه بیشتر و ارتباط رسمی
کمتر  روشهای متعدد بیشتری تحت نظر  سناریو کارگاه آموزشی مورد استفاده قرار گرفت:  گروه های کاری، مطالعه دلفی و سمینارهای مشارکتی برای بهره ازمصاحبه موضوعی متخصص در سه بخش خاص انجام شد، کمتر به بررسی موضوع، یعنی حمل و نقل هوایی،  ارزش ها و نگرش مربوط به رفتارحمل و نقل  پرداخته شد. دلفی و مصاحبه های تخصصی به جمع آوری تحولات احتمالی آینده از عوامل مرتبط با آن، که سپس با جمع آوری مورفولوژیکی مورد استفاده قرار گرفت.ماتریس [86]سناریو های بین المللی ، سناریوهای جهانی (shell) و جهانی کسب و کار شورای توسعه پایدار (WBCSD) بر اساس ادبیات شکل گرفته اند وساخته شده استو یکی دیگر از مجموعه سناریو ها که برای اروپا ساخته شده توسط Meristo ¨ ،می باشد که شبیه به حالات ساخته شده توسط واحد مطالعات روجلو اتحادیه اروپا می باشد.{ [86، صص 16-24].} مجموعه ای مشخص تر از حالات ترافیکی در ارتباط با اروپا سناریو ها و جهان شکل گرفته است.
در سمینارها برای گروه های ذینفع سناریوهای متعددیاشاره شده که شامل، انتقاد، گروه بندی و اصلاح می باشد.  [86، صص 26-28].  این قابلیت حالات ترافیک 2025 پروژه نمونه ای از عملگرایی حیاتی را خواهد ساخت . با این حال ، طرح کلی برای اولین بار از سناریو های ترافیکی در محور بر اساس بررسی ادبیات یکی از مشاوران ساخته شده { [86، ص 25] (نگاه کنید به [87]). } با وجودی که این حالات قابل ملاحظه در این دوره از پروژه ها و سناریوهای  تغییر نهایی شدند  متفاوت از طرح اولیه می باشد ، این ویژگی باعث می شود یادآور اعمال دموکراسی شود. سناریوی  نهایی  ترافیک مشخص کردن گروه بندی زیر پنج سال می باشد، که به نام 'کانال سناریو در گزارش : سناریوهای رشد اقتصادی، سناریوهای تغییرات ساختاری، تغییر حالات از ارزش، حالات فروپاشی و حالات جهش های تکنولوژیکی می باشد.{ [86، ص 9، 34-36]. }با وجودی که این روش کیفی،برآورد کمی از حمل و نقل مسافرمشخص می شود تفاوت بین سناریو ها  به طورملموس نشان داده می شود.{  [86 ، صص 70-73].} طیف گسترده ای از سناریو ها  در سناریو های ترافیک پروژه در سال 2025 مورد استفاده قرار گرفت که در شکل گیری استراتژی حمل و نقل  فنلاند به نام به سوی حمل و نقل هوشمند و پایدار 2025 توسط وزارت حمل و نقل و ارتباطات نام گذاری شد [88].
هیچ یک از این سناریو ها به عنوان  ترکیبی از آن دو  در داخل وزارت ساخته نشد. در گزارش استراتژی، متغیرهای مختلف  مقیاس های زمانی مختلف و حجم حمل و نقل  به وضوح  سریع ترمسافران  پیشنهاد  میشود.. برخی ازاین تناقضات رل در نتیجه می توان مشاهده نمود. توسعه روند مطالعات آینده از  حمل و نقل در سال 1990s می توان  به طورخلاصه به شرح زیر درآورد(شکل 2). 2.

 مثبت گرایی Comtean ارائه شده ، به سمت ترکیبی از انسان خوش بین  علوم انسانی و کثرت گرا در اواسط دهه می رود.  در پایان دهه،مخلوطی از دموکراسی رای گیری و عمل گرایی انتقادی با تجربه به عنوان الگویی موثر مطرح شد.

بحث

 

هدف از این مقاله  ادامه کار  نویسندگان به منظور بررسی برای احداث یک نوع شناسی جدید از پارادایم های آینده پژوهی می باشد. نوع شناسی جدید شامل هفت پارادایم که  نوع شناسی های مورد بررسی در جدول 3 ترسیم شده است. چه مدل مفیدی از نوع شناسی جدید کشیده شده است؟


اول،
 نوع شناسی می تواند خودش را در درک و یادگیری در افزایش عملی تر این نسخه ها که  دلالت بر سیاست فرآیندهای مواضع فلسفی درگیر در تناقض با  مفروضات اساسی می باشد؟

دوم، می توان آن را به عنوان یک معیار برای تجزیه و تحلیل اصولی(بسته به فرد مورد استفاده قرار و موقعیت تا چه حد ما از ایده آل خود فاصله داریم؟ و یا به عنوان objectivist ارزش ممکن است بپرسید : چقدر ایده آل ما درست است؟

سوم، نوع شناسی جدید می تواند به عنوان یک ابزار برای تجزیه و تحلیل سیاست های تجربی استفاده می شود
مراحل ؛ کدام مکتب فکری مورد پذیرش قرار می گیرد؟ ما چهار نوع تجزیه و تحلیل تجربی از موارد اداری  مطالعات آینده حمل و نقل  در فنلاند در طول 1990s و نتیجه آن نوع شناسی جدید ویک ابزار خوب تحلیلی برای فاش کردن پارادایم سریع
تغییر مکان، را بیان نمودیم. با این حال، ما باید در ذهن داشته باشیم که واقعا یک فرایند برنامه ریزی در سطح پروژه ممکن است به خوبی  پشت سر گذاشته شود. ما می توانیم تنها تصور کنیم که چقدر سردرگمی و مقاومت در برابر تغییر پارادایم در برانگیختن
توجه به موانع بسیاری فلسفی می باشد.

References

[1] Kuhn TS. The structure of scientific revolutions. International encyclopedia of unified science, vol.

II, no. 2 (orig. 1962). Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

[2] Kuhn TS. Reflections on my critics. In: Lakatos I, Musgrave A, editors. Criticism and the growth

of knowledge (orig. 1970). Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

[3] Linstone HA, Meltsner AJ, Adelson M, Mysior A, Umbdenstock L, Clary B, Wagner D, Schuman

J. Multiple perspective concept: with applications to technology assessment and other decision areas.

Technological Forecasting and Social Change 1981;20(4):275–325.

[4] Malaska P. The futures field of research. Futures Research Quarterly 1995;11(1):79–90.

[5] Amara R. The futures field: searching for definitions and boundaries. The Futurist 1981;15(1):25–9.

[6] Habermas J. Technik und Wissenschaft als ‘Ideologie’ (orig. 1968)., 4th ed Frankfurt am Main:

Suhrkamp, 1970.

[7] Habermas J. Theory and practise. London: Heinemann, 1977.

[8] Sandberg A°

. En fra°ga om metod: alternativt perspektiv pa° la°ngsiktsplanering och framtidsstudier (A

question of method: the alternative perspective to long range planning and futures studies, in

Swedish). Falko¨ping: Prisma, 1975.

[9] Radnitzky G. “Vetenskap och samha¨lle” betraktad ur hermeneutisk-dialektiskt perspektiv. In: Elzinga

A, editor. Vetenskapen i samha¨llet (“Science and society” examined from a hermeneutic-dialectical

perspective, in Swedish.). Gothenburg: Institut fo¨r vetenskapsteori, 1971.

[10] Sandberg A°

. The limits to democratic planning: knowledge, power and methods in the struggle for

the future. Stockholm: Liberfo¨rlag, 1976.

[11] Slaughter R. Recovering the future. Clayton: Graduate School of Environmental Sciences, Monash

University, 1988.

[12] Slaughter R. Critical futurism and curriculum renewal: implications for secondary curricula in

England and Wales. Doctorate thesis. University of Lancaster, 1982.

[13] Mannermaa M. Futures research and social decision-making: alternative futures as a case study.

Futures 1986;18(5):658–70.

[14] Masini EB. Why futures studies? London: Grey Seal, 1993.

[15] Inayatullah S. Deconstructing and reconstructing the future: predictive, cultural and critical epistemologies.

Futures 1990;22(2):115–41.

[16] Inayatullah S. Causal layered analysis: poststructuralism as method. Futures 1998;30(8):815–29.

[17] Bell W. Foundations of futures studies: human science for a new era. volume 1: history, purposes,

and knowledge. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997.

[18] Mannermaa M. In search of an evolutionary paradigm for futures research. Futures

1991;23(4):349–72.

[19] Prigogine I, Stengers I. Order out of chaos: man’s new dialogue with nature. Boulder, CO: New

Science Library, 1984.

[20] Laszlo E. A philosophical postscript. (An Exerpt from Laszlo, E. Evolution: the grand synthesis.

Boston, MA: New Science Library, 1987.) Futura 1989;8(1):12–20.

[21] Sardar Z, editor. Rescuing all our futures: the future of futures studies. Westport, CT: Praeger; 1999.

[22] Rubin A. Growing up in social transition: in search of a late modern identity. Annales Universitatis

Turkuensis B 234, Doctorate dissertation. Turku (Finland): University of Turku, 2000.

[23] Sardar Z. The problem of futures studies. In: Sardar Z, editor. Rescuing all our futures. Westport,

CT: Praeger; 1999.

[24] Masini EB. Rethinking futures studies. In: Sardar Z, editor. Rescuing all our futures. Westport, CT:

Praeger; 1999.

[25] Plato. The last days of Socrates: the apology, Crito, Phaedo. Transl. Tredennick, H. London: Penguin

Books.

[26] Beck U. Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. (in German) Frankfurt am Main:

Suhrkamp, 1986.

[27] Comte A. The positive philosophy, transl. & ed. by Martineau H. New York: AMS Press, 1974

(orig. 1855).

[28] To¨tto¨ P. Auguste Comte—positivismin isa¨ (Auguste Comte—the father of positivism, in Finnish).

In: Gronow J, Noro A, To¨tto¨ P, editors. Sosiologian klassikot. Tampere: Gaudeamus, 1996. p. 61–88.

[29] Tapio P. From technocracy to participation? postivist, realist and pragmatist paradigms applied to

traffic and environmental policy futures research in Finland. Futures 1996;28(5):453–70.

[30] Kraus M. Energy forecasting: the epistemological context. Futures 1987;19(3):254–75.

[31] Kokkarinen V. Autokanta- ja liikenne-ennusteita era¨issa¨ maissa. Tielaitoksen selvityksia¨ 52/1991

(Forecasts of automobile stock and traffic in selected countries, in Finnish). Helsinki: Tiehallitus,

1991.

[32] Batty M. A chronicle of scientific planning. Journal of American Planning Association

1994;60(1):7–16.

[33] Turner J. Positivism. In: Encyclopedia of sociology, vol. 3. New York: Macmillan, 1992.

[34] Rostow WW. The stages of economic growth—a non-communist manifesto. Cambridge: Cambridge

University Press, 1960.

[35] Bell W. Foundations of futures studies: human science for a new era. vol. 2: values, objectivity,

and the good society. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997.

[36] Lee K. Social philosophy and ecological scarcity. Padstow (Cornwall, UK): Routledge, 1989.

[37] Hayashi Y, Morisugi H. International comparison of background concept and methodology of transportation

project appraisal. Transport Policy 2000;7(1):73–88.

[38] Nyborg K, Spangen I. Cost-benefit analysis and the democratic ideal. Nordic Journal of Political

Economy 2000;26(1):84–93.

[39] Friedmann J. A response to Altshuler: comprehensive planning as a process. In: Faludi A, editor.

A Reader in Planning Theory (orig. 1965). London: Pergamon Press, 1965.

[40] Malaska PA. futures research oriented outline of a post-modern idea of progress. Futures 2001;33(3-

4):225–43.

[41] Hume D. In: Selby-Bigge LA, Nidditch PH, editors. A treatise of human nature ( orig. 1739–1740).

2nd ed. Hong Kong: Calendron Press, 1989.

[42] Hume D. An enquiry concerning human understanding and selections from A treatise of human

nature (orig. 1777). La Salle, IL: The Open Court Publishing Company, 1949.

[43] Popper KR. The open society and its enemies, vol. ii the high tide of prophecy: Hegel, Marx and

the aftermath, 4th ed. London: Routledge & Kegan Paul, 1962.

[44] Popper KR. The poverty of historicism. London: Routledge & Kegan Paul, 1960.

[45] von Wright GH. Practical reason: philosophical papers, volume I. Padstow (Cornwall, UK): Basil

Blackwell, 1983.

[46] Schwarz B, Svedin U, Wittrock B. Methods in futures studies: problems and applications. Boulder,

CO: Westview Press, 1982.

[47] Ravetz JR. The science of ‘what-if?’. Futures 1997;29(6):533–9.

[48] de Jouvenel B. The art of conjecture. transl. Lary, N. London: Weidenfeld and Nicolson, 1967.

[49] Godet M. Introduction to la prospective. Futures 1986;18(2):134–57.

[50] de Jouvenel H. The Futuribles Group. In: Slaughter R, editor. The knowledge base of futures studies

vol. 2: organisations, practices, products. Hawthorn (Victoria, Australia): DDM Media Group, 1996.

[51] Coates JF. An overview of futures methods. In: Slaughter R, editor. The knowledge base of futures

studies vol. 2: organisations, practices, products. Hawthorn (Victoria, Australia): DDM Media

Group, 1996.

[52] Slaton CD, Becker T. Democracy beyond the information age: 21st century political communication.

Foresight 2000;2(2):199–209.

[53] Buehring WA, Foell WK, Keeney RL. Examining energy/environment policy using decision analysis.

Energy Systems and Policy 1978;2(3):341–67.

[54] Kamppinen M, Raivola P, Jokinen P, Karlsson H. Riskit yhteiskunnassa. Maallikot ja asiantuntijat

pa¨a¨to¨sten tekijo¨ina¨ (Risks in society: lay-persons and professionals as decision-makers, in

Finnish). 1995.

[55] Forester J. Critical theory, public policy, and planning practise: toward a critical pragmatism. Albany:

State University of New York Press, 1993.

[56] Habermas J. Theorie des Kommunikativen Handelns: Band 2, Zur Kritik der funktionalistischen

Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981.

[57] Habermas J. Theorie des Kommunikativen Handelns I, 2nd ed. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982.

[58] Thompson JB. Universal pragmatics. In: Thompson JB, Held D, editors. Habermas: critical debates.

Hong Kong: The MIT Press, 1982.

[59] Apel K-O. Anerkennung oder einsehbar notwendige Anerkennung? Beruht der Ansatz der tranzendentalpragmatischen

Diskursethik auf einem intellektualistischen Fehlschluß? In: Apel K-O, Pozzo

R, editors. Zur Rekonstruktion der praktischen Philosophie. Stuttgart-Bad Cannstadt: Fromman-Holzboog,

1990.

[60] Jungk R, Mu¨llert NR. Tulevaisuusverstaat: Ka¨sikirja demokratian elvytta¨misen mahdollisuuksista,

transl. Vaara, K. Karkkila (Finland): Keskina¨isen Sivistyksen Seura—Suomen Lataamo, 1987.

(Zukunftswerksta¨tte, Finnish translation.)

[61] Dator J. From future workshops to envisioning alternative futures. In: Slaughter R, editor. The

knowledge base of futures studies vol. 2: organisations, practices, products. Hawthorn (Victoria,

Australia): DDM Media Group, 1996.

[62] Meristo¨ T. Skenaariotyo¨skentely yrityksen johtamisessa. Acta Futura Fennica No 3. Helsinki: Finnish

Society for Futures Studies & VAPK-Kustannus, 1991. (Scenarios in strategic management, doctorate

dissertation, in Finnish, Summary in English.)

[63] Malaska P, Holstius K. Visionary Management. Foresight 1999;1(4):309–17.

[64] Turoff M. The policy Delphi. In: Linstone HA, Turoff M, editors. The Delphi method. techniques

and applications. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, 1975.

[65] Kuusi O. Expertise in the future use of generic technologies: epistemic and methodological considerations

concerning Delphi studies. Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis A-159, Doctorate

dissertation. Helsinki: Helsinki School of Economics and Business Administration, 1999

[66] Tapio P. Disaggregative policy Delphi: using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation.

Technological Forecasting and Social Change, (Forthcoming 2002).

[67] Keskinen A. Towards user empowerment: on development of utilisation of information and communications

technology in decision making of administrations. Studia Politica Tamperensis No. 6.

Tampere (Finland): University of Tampere, 1999.

[68] Rorty R. Philosophy and the mirror of nature. Oxford: Blackwell, 1980.

[69] Rorty R. Consequences of pragmatism. Minneapolis, MN: The Harvester Press, 1982.

[70] Rescher N. Methodological pragmatism: a systems-theoretic approach to the theory of knowledge.

Bristol: Blackwell, 1977.

[71] Niiniluoto I. Pragmatismi (Pragmatism). in Finnish In: Niiniluoto I, Saarinen E, editors. Vuosisatamme

filosofia. Juva (Finland): Werner So¨derstro¨m Osakeyhtio¨, 1987.

[72] Peirce CS. The essential Peirce: selected philosphical writings, vol 2 (1893-1913). Ed. by the Peirce

Edition Project. Bloomington and Indianapolis, IN: Indiana University Press, 1998.

[73] James W. Pragmatism: Ett nytt namn fo¨r na°gra gamla tankega°ngar (Pragmatism: A new name for

some old thoughts, transl. Ruhe, A., Swedish edition). Stockholm: Albert Bonniers, 1916.

[74] Quine WVO. Word and object. New York: The Technology Press of The Massachusetts Institute

of Technology & John Wiley & Sons, 1960.

[75] Vihera¨ M-L. Ihminen tietoyhteiskunnassa—kansalaisten viestinta¨valmiudet kansalaisyhteiskunnan

mahdollistajana. Turku (Finland): Publications of the Turku School of Economics and Business

Administration, Series A-1:1999, 1999. (People and information society—the citizen’s communication

skills and the opening of new prospects for the civil society, in Finnish, Summary in English.)

[76] Feyerabend P. Against method (orig. 1975), 3rd ed. London: Verso, 1994.

[77] Leibniz GW. The monadology and other philosophical writings. orig. 1898, the original version of

‘La Monadologie’ was written in French 1714 without a title. transl. by Latta, R. New York: Garland

Publishing, 1985.

[78] Marx K. Capital: a critique of political economy, Vol. 3. ed. by Engels, F. Moscow: Lawrence &

Wishart, 1972.

[79] Haila Y, Levins R. Humanity and nature: ecology, science and society. London: Pluto Press, 1992.

[80] Wark M. Tech noir cinema and the ‘techno-fear’ culture. In: Slaughter R, editor. The knowledge

base of futures studies vol. 2: Organisations, practices, products. Hawthorn (Victoria, Australia):

DDM Media Group, 1996.

[81] Traffic and automobile stock forecast 1989–2010 for Finland. Helsinki: Finnish Road and Waterways

Administration, 1990. (In Finnish, abstract in English.)

[82] Road traffic forecast for 1995-2020. FinnRA publications 50/1995. Helsinki: Finnish Road Administration,

1995. (In Finnish, abstract in English.)

[83] Kokkarinen V. Liikenne-ennusteet ja kesta¨va¨ kehitys. Tulevaisuuden na¨kymia¨ 1996(4) 58-66.

(Traffic forecasts and sustainable development, in Finnish.)

[84] Traffic Scenarios 2025: Economy, Traffic and Environment in the Future. Publications of the Ministry

of Transport and Communications 51/99. Helsinki: Ministry of Transport and Communications

Finland, 1999. (In Finnish, abstract in English.)

[85] Method for creating transport system alternatives: background study. Reports and Memoranda of

Ministry of Transport and Communications B42/97. Helsinki: Edita, 1997. (In Finnish, abstract

in English.)

[86] Traffic Scenarios 2025. Publications of the Ministry of Transport and Communications 25/2000.

Helsinki: Edita, 2000.

[87] Tapio P. Scenarios of the Traffic CO2 Policy in Finland for 2025, a paper for the Second EFIEA

Climate Policy Workshop “From Kyoto to the Hague—European perspectives to make the Kyoto

Protocol Work”, 18-19 April 2000, Amsterdam. Available at http://www.vu.nl/english/o—

o/instituten/IVM/research/efiea/tapio.pdf.

[88] Kohti a¨lyka¨sta¨ ja kesta¨va¨a¨ liikennetta¨. Policies and Strategies 1/2000. Helsinki: Ministry of Transport

and Communications, 2000. (Towards intelligent and sustainable transport, in Finnish.)

[89] Ga´l F, Fric P. Problem-oriented participative forecasting: theory and practice. Futures

1987;19(6):678–85.

[90] Riner RD. Doing futures research—anthropologically. Futures 1987;19(3):311–28.