آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن (BSC)
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/۱
 

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن (BSC)

امروزه سازمانها ها،پاسخگویی و مسئولیت را شعار خود کر ده اند. اما مدیر در برابر چه چیزی مسئول است؟ به مدت چند دهه، صحبت از مسئولیت سود آوری نا متمرکز بود.ما برحسب عادت، نتایج را با پول می سنجیم.گزارش سود و زیانی هم که در واحد ها و دوایر مختلف تهیه می شود،برگرفته از گزارش های مالی جامع شرکت است. اما،آیا همین کافی است؟ آیا رسالت قسمت های مختلف سازمان ،به طور مستقیم ،موجب سود آفرینی و بازگشت سرمایه می شود؟ در بسیاری موارد احتمالا پاسخ منفی است.مدیران اجرایی آگاه، به خوبی می دانند که برای کامیابی در آینده، سازمان باید ظرفیت های لازم راایجاد کرده و پرورش دهد.از سوی دیگر،پرورش چنین ظرفیت هایی،گاه در کوتاه مدت،نه تنها سودی عاید نمی کند،بلکه هزینه بر هم هست.

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات آمیزه ای از روش کتابخانه ای و میدانی بکار گرفته شده لست. روش کتابخانه ای برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق و نظریات مرتبط و همچنین فراهم آوردن چارچوبی مناسب برای مطالعه موضوع استفاده شده است.

     همچنین به منظور بکارگیری روش میدانی از پرسشنامه بهره گرفته شده است. پرسشنامه به عنوان یکی از ابزار های رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق، شامل مجموعه ای از سوال ها(گویه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها، پاسخ لازم را ارائه می دهد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۷: ۱۴۱).

     پرسشنامه و مقیاس های بررسی، احتمالا…(توضیحات تکمیلی در فایل اصلی)

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-bsc/