آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
دانلود پرسشنامه یادگیری الکترونیک با رویکرد فازی
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
 

دانلود پرسشنامه یادگیری الکترونیک با رویکرد فازی

پژوهشگر بر مبنای تئوریک،  پیشینه پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهد و بر اساس آن نوعی چارچوب مفهومی تدوین می کند . این چارچوب مفهومی خاستگاه مساله، موضوع، سئوال و بیانیه هدف غایی پژوهش است.چارچوب مفهومی ،روابط متقابل بین متغیرها را نشان می دهد .تدوین چارچوب مفهومی پژوهشگر را کمک میکند تا برای بهبود شناخت خود از پویایی های وضعیت، روابط خاصی را مورد برسی و آزمون قرار دهد(بدین منظور برای ارائه مدل سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی می توان از مدل شش ضلعی ارزیابی یادگیری الکترونیکی که توسط اوزکان و کوسلر با استفاده از مدل اصلاح شده دلون و مک لین ارئه و در یکی از دانشگاههای ترکیه آزمون شده است استفاده نمود . اما مدل شش ضلعی باتمام نقاط قوتش، نواقصی را در بردارد.مدل شش ضلعی با اینکه به مولفه سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی پرداخته است، اما روابط بین مولفه ها در نظر گرفته نشده است ، و این یکی از محدودیتهایی است که در پایان تحقیق، خود نویسنده نیز  به آن اشاره نموده است . علاوه بر این در این تحقیق برای برسی هر یک از این مولفه ها، نظریه یادگیرنده مد نظر قرار می گیرد و این در حالی است  که استاد در یادگیری الکترونیکی نقش مهمی دارد . در این تحقیق بمنظور رفع نواقص موجود در بکارگیری مدل شش ضلعی و کاربردی تر کردن آن در حوزه یادگیری الکترونیکی، بر اساس پژوهش های پیشین  ۷ مولفه برای سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته شده است.

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7/