آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
پرسشنامه سرمایه فکری
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۳:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
 

پرسشنامه سرمایه فکری

پرسش‎نامه شامل 40 سوال است. در طراحی سوال‎ها سعی گردیده که سوالات پرسش‎نامه قابل فهم باشد. همه سوالات به صورت مثبت طراحی شده است و برای طراحی این بخش از طیف پنج‎گزینه‎‎ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‎ترین مقایس‎های اندازه‎گیری به شمار می‎رود. شکل کلی و امتیازبندی این طیف برای سوالات مثبت به صورت ذیل می‎باشد:

شکل کلی

کاملاً موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملاً مخالفم

امتیازبندی

1

2

3

4

5

برای این منظور بر اساس متغیرهای مورد بررسی40  سوال پنج‎گزینه‎ای تدوین شده است که در جدول ذیل تقسیم‎بندی سوالات بر اساس متغیرها ارائه گردیده است.

متغیرهای مورد بررسی

شماره سوالات در پرسشنامه

سرمایه انسانی

H1,H2, H3, H4, H5, H6,H7,H8,H9,H10,

 

سرمایه ساختاری

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,

 

سرمایه رابطه ای

C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,

 

 

عملکرد

A10,A9,A8,A7,A6,A5,A4,A3,A2,A1

جدول3-1 ترکیب سوالات پرسش نامه

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C/