آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
دانلود پرسشنامه استاندارد طراحی سازمان ویگا و یانوزاس
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٢
 

دانلود پرسشنامه استاندارد طراحی سازمان ویگا و یانوزاس

پرسشنامه طراحی سازمان توسط ویگا و یانوزاس (۱۹۷۹) به منظور بررسی ترجیحات افراد در کار با یک طرح ارگانیکی یا مکانیکی بکار می رود که از ۱۶ گویه تشکیل شده است.

هدف: ترجیحات افراد در کار با یک طرح ارگانیکی یا مکانیکی را مورد بررسی قرار می دهد.

نحوه تکمیل: با توجه به معیارهای ذیل، عددی را انتخاب کنید که بدرستی دیدگاه شمارا در زمینه مورد نظر نشان دهد. 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما ویگا و یانوزاس روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ را مطلوب ذکر کرده اند.

جهت خرید و دانلود به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://daneshno.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85/