آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
ارزش‌ها
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٥
 

ارزش‌ها

بنیانگذاران در هنگام تأسیس یا ورود به سازمان دارای ارزش‌های از پیش‌تعیین شده‌ای هستند که عموماً مدتها پیش از آنکه حتی بیانیة مأموریت سازمان یا مجموعه‌ای از اهداف را تعیین کنند، آن ارزش‌ها را تعیین نموده‌اند.

هم به طور منطقی و هم در عمل، ارزش‌ها پیش از رسالت و اهداف سازمان قرار دارند؛ بنابراین لازم است قبل از پرداختن به مأموریت‌ سازمان به ارزش‌های سازمان بپردازیم ( کیگلی، 1993).

ارائه چند تعریف از ارزش:

P ارزش، واقعیتی اجتماعی و برخاسته از نیاز‌ها، جهان بینی، عقاید و آرما‌‌ن‌ها‌ست که ملاک قضاوت‌ها ( خوب و بد، درست و غلط، زشت و زیبا و...) قرار می‌گیرد و مبنای شکل‌گیری کنش‌ها و هنجاری‌های اجتماعی است. ارزش به رغم اینکه ذهنی و غیرقابل مشاهد است ـ مشاهدة آن از طریق کنش‌ها و هنجارها می‌باشد ـ واقعیتی اجتماعی است زیرا در تمامی جوامع وجود دارد. (رضایی اردستانی 1360: 66ـ30).

P ارزش‌ها، اصول یا استاندارد‌هایی هستند که به افراد کمک می‌کنند تا آنچه را که مطلوب است تعیین نمایند؛ ارزش‌ها آرمان‌های مطلقی هستند که نکات قابل توجه را به صورت عملکرد سازمانی و یا در قالب روش‌هایی نشان می‌دهند تا سازمان مسئوولیت‌هایش را نسبت به افراد ذینفع ـ کارکنان، مشتریان، سرمایه‌گذاران و جامعه ـ ادا کند. (نی‌نوس. 1995: 53)


 

P ارزش‌های اصولی، اعتقادات اساسی و پایدار سازمان و مجموعه‌ای کوچک از اصولی هستند که شرکت را رهنمون می‌شوند؛ بدون آنکه خاص زمان یا دوره‌ای معین و یا مستلزم توجیه بیرونی باشند؛ زیرا برای کسانی که در داخل سازمان هستند، ارزش و اهمیت ذاتی دارند. (کالینز وپراس . 1996؛ شکوهی، 28:1376).

P ارزش‌ها، فرضیاتی را نسبت به آینده شکل می‌دهند و دامنه انتخاب‌هایی را که برای چشم‌انداز نوین مد‌نظر قرار گرفته‌ شده‌اند ، محدود می‌کنند. مثلاً: ممکن است شرکتی فعالیت در قالب رفتار مسؤولانه نسبت به محیط را برگزیند و در نتیجه از محصولات خاصی صرف‌نظر نماید. ( نی‌نوس، 1995، از گلی و فرهی 71:1377).

ارزش‌ها مهمترین و زیر‌بنایی ترین عنصر در ایجاد، حفظ و تداوم حیات سازمان هستند.

 

ویژگی‌های‌ ارزش‌های اصلی

ارزش‌های اصلی،  ارزش‌هایی هستند که اعتقاد به آنها باید چنان اساسی و عمیق باشد که به ندرت تغییر کنند و شاید هم اصلاً تغییر نکنند. ارزش‌ها باید از محک زمان درست بیرون آیند و با این پرسش رو در رو شوند که: ” اگر شرایط تغییر کند و ما به خاطر پایبندی به ارزش اصلی خاصی زیان ببینیم، آیا باز هم آن را در سرلوحه کارمان قرار خواهیم داد؟“

اگر واقعاً نتوانستید به این سؤال پاسخ مثبت دهید، در آن صورت ارزش مذکور ارزش اصلی نیست و نباید مورد توجه قرار گیرد. یک سازمان نباید ارزش‌های اصلی خود را در واکنش به تحولات بازار تغییر دهد؛ بلکه برای آنکه بر ارزش‌های اصلی خود وفادار باشد، باید در صورت لزوم بازار را تغییر دهد.

ارزش های اصلی نه تنها سر مشق رفتار روزمره ،بلکه نظام ارزشی موجد فرهنگ سازی هستند.ارزش های اصلی که گاه با نام اعتقادات و یا فلسفه سازمان عنوان می گردند معمولا با موازین زیر هماهنگ می باشند:

-     ارزش های اصلی مبنای شکل گیری باور می باشند.اگر چه افراد پذیرای آن هستند،ولی هر سازمان نیاز به انتخاب ارزش هایی دارد که بتواند بین اعضا مشترک باشند.

-          ارزش های اصلی تعیین کننده معیار ها و استاندارد های مطلوب رفتار سازمانی است که وظایف محوله را در سارمان جهت می بخشد.

-          ارزش های اصلی در طول زمان ثابت و پایدار هستند.این گونه ارزش ها جزء ویژگی های سازمان حتی در شرایط دشوار نیز آ نها را رها نمی کند.

-          ارزش های اصلی با انتخاب و حمایت کادر رهبری سازمان دوام می یابند.

روش تبیین ارزش‌های اصلی

کسانی که دست‌اندکار تبیین ارزش‌های اصلی هستند باید به چند سؤال پاسخ دهند:

1ـ شخصاً چه ارزش‌های اصلی‌ای برای کار در سازمان با خود آورده‌اید؟

2ـ به فرزندان خود درباره ارزش‌های اصلی که در کار خود به آنها اعتقاد دارید و امید دارید آنان نیز هنگامی که به سن کار رسیدند، به آنها اعتقاد داشت‌ باشند چه می‌گویید؟

3ـ اگر فراد صبح از خواب برخیزید و پول کافی برای بازنشستگی مادام‌العمر در اختیار داشته باشید آیا باز هم در اعتقاد خود به آن ارزش‌ها پا برجا خواهید بود؟

4ـ تصور می‌کنید که صد سال دیگر این ارزش‌ها همچون امروز برای شما معتبر باشند؟

5ـ حتی اگر یک یا چند مورد از این ارزش‌ها در رقابت با رقبا ایجاد زحمت کند، باز هم می‌خواهید به این ارزش‌های اصلی  اعتقاد داشته باشید؟

6ـ اگر قرار باشد همین فردا یک سازمان جدید در یک رشته دیگر بوجود آورید، صرف‌نظر از رشته تولیدی چه نوع ارزش‌های اصلی‌ای را در این سازمان مبنای کار قرار خواهید داد؟

اهمیت این سوالات بدین خاطر است که بین ارزش‌های اصلی که باید پایدار بمانند و کارکردها و  استراتژی‌هایی که باید همواره در حال تغییر باشند، تمایزی حیاتی برقرار می‌سازد. (کالینزو پراس، 1992؛ شکوهی، 1376: 30 و 31).

اصول حاکم بر فرآیند ارزش‌ها

محقق دیگری برای اصول حاکم بر فرآیند اعمال ارزش‌ها در سازمان چنین دستور‌العملی را طی یک فصل کتاب خود برشمرده است:

 •  ملاک شناخت ارزش‌های شما این است که آیا آنها بر اعمال شما در محیط کار اثر می‌گذارند یا خیر؟
 •  دیگران را در تعریف و مفهوم ارزش‌های خود سهیم کنید. برای اطمینان از تداوم  به تعهد، هیچ راهی بهتر از مشارکت نیست.
 •  به همان میزان که از اعداد و ارقام با دیگران حرف می‌زنید، از ارزش‌ها با آنان گفتگو کنید. بخاطر داشته باشید که همه ارزش‌ها را درک می کنند اما همه اعداد و ارقام را متوجه نمی‌شوند.
 •  ارزش‌های خود را صریح و کوتاه و شفاف ارائه کنید تا افراد بتوانند آنها را به راحتی به خاطر آورند و با آمادگی بیشتری عملی بسازند.
 •  ارزش‌ها و منافع با توأمان که سازمان را به سمت موفقیت کاری به پیش می‌برند هیچ کدام به تنهایی نمی‌توانند شمار را به موفقیت برسانند.
 •  اگر زمانی قرار شد که ارزش‌های خود را تغییر دهید، این کار را به کندی و به آرامی انجام دهید ارزش‌ها باید در دنیای سریع‌التغییر، منبع ثبات و پایداری باشند.
 •  ارزش‌ها برای به حرکت درآوردن قلب شکل گرفته‌اند نه بستن اندیشه و مغز. پس ارزش‌های مهم افرادتان را با گشاده رویی پذیرا باشید (کیگلی، 1993: 15ـ24).

جایگاه ارزش‌ها در فرآیند تدوین استراتژی

یکی دیگر از پژوهشگران در کتاب خود با عنوان ” با بصیرت رهبری کنید “ دو سؤال طرح کرده است که طی آن به نقش و جایگاه ارزش‌ها در فرآیند تدوین استراتژی به شرح ذیل می‌پردازد:

1ـ در آینده سهامداران عمده ما از ما چه انتظاری دارند؟ و ما قرار است چگونه نیاز‌های در حال تغییر آنان را ارضا کنیم؟

2ـ ارزشمند‌ترین مهارت‌ها و ظرفیت‌های ما چیستند و چه فرصت‌های جدیدی برای شکوفایی این توانایی‌ها وجود دارد؟

از دید این صاحب‌نظر، تحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات چارچوب مفیدی برای شناخت استراتژیک می‌باشد سازمان‌ها باید منابع خود را با محیط‌شان تطبیق دهند.

از آنجا که محیط می‌تواند غیر‌قابل پیش‌بینی و تغییر‌پذیر باشد. این انطباق را باید مدیریت کرد. ارزش‌ها و فرهنگ، توانایی سازمان در ایجاد و اصلاح انطباقی اثر بخش را تعیین می‌کنند. چارچوب مفید‌تری که این زمینه را به روشنی تفهیم می‌کند، مثلث محیط، ارزش‌ها، منابع می‌باشد. محیط و سهامداران سازمان، عوامل کلیدی موفقیت را تعیین می‌کنند. عواملی که برای مزیت رقابتی دراز مدت و موفقیت استراتژیک باید مطرح شوند. (تامپسون، 1997: 45ـ 50).

مساله این است که سازمان‌ها به تغییرات محیطی پاسخ نمی‌دهند. بلکه این افرادند که جواب می‌دهند. بنابراین فرهنگ، ارزش‌ها، قدرت و اقتدار، تأثیرات وسیعی بر تدوین و موفقت استراتژی دارند.

کشف ارزش‌ها در سازمان برای مشاور یا تحلیل‌گر آسان نیست، باید تعدادی پرسش طرح کرد، پاسخ‌ها را تحلیل کرد و رفتار را مشاهده کرد تا به یک دیدگاهی دست یافت. بهرحال، این موضوع برای مدیر ارشد به لحاظ نقش، جنبه مهمی می‌باشد. زیرا فرهنگ و ارزش‌ها الزاماً تغییر پیدا می کنند و اغلب چاره‌ای جز آنها نیست، بنابراین مدیریت  آنها الزامی است. و به این به نوبه خود به معنی این است که در یک مجموعه استراتژیک باید آنها را درک کرد.

 

طراحی پرسشنامه زیر توسط کارگروه برنامه ریزی راهبردی در کمیته امداد امام می باشد که اینجانب نیز عضو کمیسیون راهبردی آن بودم اگر شما پرسشنامه مدون با منبع دارید جایگزین نمایید

 

ردیف

ارزش‏های مربوط به نیروی انسانی

(میزان اهمیت)

1

3

5

7

9

 

1)

 

 

2)

 

3)

 

 

4)

 

 

5)

 

 

6)

 

7)

 

داشتن کارکنانی صادق درستکار، با وقار و متین، خوب‏تربیت شده، با انگیزه بالا و وظیفه شناس، صاحب اختیارات و پاسخگو برای سازمان ارزش است و سرمایه اصلی آن تلقی می‏شود .

 

 ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان مدیران در سازمان ارزش تلقی می‏شود.

 

 کوشش در افزایش دانایی کارکنان و ایجاد سازمانی یادگیرنده برای انجام بهتر امور در سازمان مهم تلقی می‏شود.

 

کار گروهی و تیمی و مشارکت در اخذ تصمیمات گروهی سازمان مهم تلقی می‏شود.

 

 

 تقویت روحی و جسمی کارکنان از طریق فضای شاد و با نشاط در سازمان ارزش تلقی می‏شود.

 

در سازمان برای ابراز ایده‏های نو، خلاقیت نوآوری و انعطاف پذیری کاکنان ارزش قائلند.

 

 در سازمان باورهای اقتصادی مذهبی و پای‏بندی به فرهنگ سازمانی ارزش است

 

 

 

 

 

 

ردیف

ارزش‏ خدمات

 

  (میزان اهمیت)

 کم                       زیاد 

 

 

1

3

5

7

9

 

 

 

1)

 

2)

 

3)

 

 

4)

 

 

5)

 

6)

 

7)

 

8)

 

 

تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از آنها در سازمان  پر اهمیت است .

 

 تلاش در جهت ایجاد محیط فیزیکی در سازمان ارزش تلقی می‏شود.

 

 ما خود را امانت داری صالح ( ازجهت خفاظت از سرمایه‏گذاری مردم ) در سازمان نگهداری می‏کنیم.

 

 سازمان در شش تنوع در خدمات و ارائه تسهیلات مختلف از طریق بهبود و پیشرفت مستمر را  ارزش میداند..

 

 در سازمان شما کسب نتیجه و نیل به اهداف، مهم تلقی می‏شود.

 

ما برای برتری در ارائه خئمات با کفیت بالاتر ارزش قائلیم.

 

در سازمان رعایت ضوابط شرعی و انطباق امور با قوانین و مقررات مهم تلقی می‏شود.

 

سرعت و دقت  در ارائه خدمات مهم می‏باشد.

 

 

 

 

 

 

                         

پرسش‌های مربوط به شناخت ارزش‌ها و فرهنگ:

1ـ مدیران ارشد چه بیانه‌‌های فرهنگی را ارائه کرده‌اند؟

2ـ فرهنگ تا چه حدی بر تصمیم‌گیر‌های عمده تأثیر داشته‌اند؟

3ـ سازمان خود را در طیف سازمان‌های آفندی طبقه بندی می‌کنید یا پدافندی؟

4ـ چه نگرش‌هایی نسبت به خطر‌پذیری وجود دارد؟ چرا؟

5ـ سازمان خود را در کدام طبقه‌بندی کارآفرین، انطباقی یا برنامه ای دسته‌بندی می‌کنید؟ چرا؟

6ـ تصور می‌کنید که ارزش‌های غالب کدامند؟ این ارزش‌ها از کجا نشأت گرفته‌اند؟

7ـ با توجه به مشخصه‌های سازمان های برتر از دیدگاه‌ پیترزو واترمن، سازمان شما کدامیک را داراست؟

8ـ فرهنگ سازمانی خود را در قالب طبقه‌بندی 7 اس چارلز هندی، چگونه تعریف می‌کنید؟

9ـ  آیا سازمان شما یک دستور‌العمل استراتژیک قوی دارد؟ (لوف من و دیگران، 23:1994 و 24).

نمونه هایی از ارزش‌های سازمانی

 1. 1.       کارکنان ورزیده، تربیت شده و صاحب اختیار

    به کارکنان ابزار لازم، عملکردی عالی با آزادی عمل داده شده است.

 1. 2.       کسب نتایج
 2. 3.       صداقت و درستی

کارکردن همراه با احساس نیاز شدید و تعصب جهت به نتیجه رساندن آن.

    انجام دادن امور در مؤسسه با بالاترین معیار‌های اخلاقی، بهبود اعتماد دو جانبه بین مشتریان، عرضه کنندگان و جامعه.

 1. 4.       تمرکز بر مشتری

    اولین پیش نیاز جهت همه تصمیمات و اعمال، فداکاری فراوان جهت ترکیب  رضایت درونی و بیرونی مشتریان است.

 1. 5.        کار کردن با یکدیگر

    آمادگی جهت مصالحه و فداکاری در مورد نقطه نظرات فردی، در جهت شکل    گرفتن نتایج کلی بهتر.

 1. 6.       برتری در کیفیت

    علاقه‌ شدید جهت کیفیت‌، در هر آنچه که شما در همه زمان‌ها انجام می‌دهید.

 1. 7.       بهبود و پیشرفت مستمر

    علاقه و تمایل شدید به بهبود، عدم رضایت از وضعیت کنونی.

 1. 8.       گرایش به برنده بودن

    اعتماد کامل به نتایج کسب شده با روش تسلیم نشدن و عدم انصراف.

ارزش‌های سازمانی مرکز خدمات آموزش

ایجاد تسهیلات، جهت یادگیری دانشجویان

انجام کارهایی که باعث بهبود موفقیت‌های دانشگاهی می‌شود و یادگیری تلاش را، با ارائه یک تحریک ذهنی خارج از تجربه کلاس، در دانشجویان کامل می‌کند، تلاش‌هایی که به دانشجویان، در کسب نتایج یاد‌گیری گذشته، از طریق: کسب مدرک، پیچیدگی منطقی، کسب و بکارگیری دانش، بشر دوستی، شایستگی بین فردی و درون فردی و شایستگی عملی و کاربردی کمک می‌کند.

تعهد به مسئوالیت اجتماعی

تلاش‌هایی جهت ایجاد و توسعه دادن انجمن‌هایی دائمی که هدف‌گرا، مراقب، باز، بی طرف و منصفانه، منظم و مشهور هستند.

انجام کارهایی که در دانشجویان، حس مسئولیت نسبت به دیگران و برای دیگران را کم‌کم القاء می‌کند.

پذیرش مسئولیت

کارهایی که مسئولیت هر فرد، جهت رشد فردی‌اش و همچنین جوابگویی در مقابل اعمالش را بهبود می‌بخشد.

احترام به تفاوت‌های فردی

کارهایی که کسب موفقیت را تشویق می‌کند و به افرادی که با دیگران، متفاوت هستند، ارزش می‌دهد.

تلاش‌هایی جهت حذف ظلم و ستم، تبعیض‌نژادی و قومی، طبقاتی، ناتوانی، جنسیت و مذهب انجام می‌پذیرد.

عمل همراه با صداقت و درستی

ارتباطات، تعاملات، تصمیمات و فرآیند‌هایی که باز، منصفانه و اخلاقی هستند.

ارزش‌های سازمانی پلیس کالیفرنیا

خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی هدف غایی و نهایی سازمان ماست.

این خدمات یک نوع نگرش حمایتی، مراقبتی و علاقه‌مندی برای کمک به باز شدن فضای جامعه هستند.

ما جهت کیفیت، به موقع بودن و برتری در خدماتمان تلاش می‌کنیم.

صداقت

صداقات هسته اصلی کار‌های ماست. انصاف عبارتست از درستکار و اخلاقی بودن با خودمان و دیگران.

ما مسئولیت اعمال خود را می‌پذیریم و از یادآوری اشتباهاتمان استقبال می‌کنیم و به موجب آنچه که از اشتباهاتمان می‌آموزیم احترام، اعتبار و اعتماد عمومی را جلب می‌کنیم.

حرفه‌ای گرایی

روشی است که ما در اعمال وظایفمان بکار می‌بریم ـ حرفه‌‌ای گرایی تجسمی از مسئولیت، افتخار و غروری است که ما از موقعیت و مقام خودمان داریم. ما، از طریق ارزیابی مستمر از خودمان و برنامه‌هایمان خود را در بالاترین حد معیار‌ها نگه می‌داریم.

حساسیت

حساسیت‌ کیفیتی است که ما در تعاملات و ارتباطمان با دیگران نشان می‌دهیم. حساسیت عبارت است از جلوه‌‌ای از احترام ما، برای علائق و حقوق دیگران.

ما با روشی با نزاکت و مؤدبانه، قابل فهم و سودمند، به دیگران پاسخ می‌دهیم.

ارزش‌های سازمانی دانشگاه ایالت اوهایو

1-      درستکاری و صداقت در کار

2-      دادن اعتبار به مشتریان

3-      برنامه‌هایی برای کمک به افراد، جهت حل مسائل

4-      برنامه‌های سودمند و عملی

5-      تأکید بر برتری در برنامه ریزی تحصیلی

6-      کمک به افراد، جهت پرورش و ارتقاء خویش

7-      عدم تبعیض و تعصب در انتقال اطلاعات

8-      پاسخ سریع با علائق مشتریان

9-      مزایای حاشیه‌ای خوب برای کارکنان

10-    منابع کافی جهت ایفای مسئولیت‌های کاری

11-    حمایت مالی از بخش محلی

12-    کار تیمی در میان همکاران

ارزش‌های سازمانی

ما باور داریم و متعهد هستیم به :

ـ رضایت مشتری و کارکنان

ـ کیفیت و کار تیمی

ـ صداقت و فداکاری

ـ رهبری و فداکاری

ـ وفاداری و اعتماد

ـ نوآوری و بهبود خدمات

ـ درجه بالایی از حرفه‌ای گرایی

ارزش‌های سازمانی مرکز پزشکی دره سانتاکلارا

در مرکز پزشکی دره سانتا‌کلارا از طریق ارزش‌های اساسی زیرین که در قلب هر یک از ما قرار دارند، ما خودمات را هدایت کرده و خدمات لازم را ارائه می‌کنیم.

ـ ما خدمات درمانی با کیفیت ارائه می‌کنیم.

ـ ما برای بیماران ارزش قائلیم و با آنها با احترام و شفقت و دلسوری رفتار می‌کنیم.

ـ ما  با خدماتی که ارائه می‌دهیم، اسباب آسودگی خاطر بیماران و خانوادهایشان را تأمین می‌نمائیم.

یک تیم‌کاری، همراه و متحد

ـ مدیریت و کارکنان، در برآورده کردن اهداف سازمان مشارکت دارند.

ـ ما احترام متقابل، اعتماد و حمایت از یکدیگر را با اعمال و رفتارمان اثبات می‌کنیم.

ـ ارتباطات ما مؤثر و منعکس کنندة صداقت و حساسیت و یکپارچگی می‌باشد.

ـ ما خود را بطور فردی و یا به صورت جمعی، مسئول و جوابگوی اعمال و عملکرد شغلی‌مان می‌دانیم.

ـ ما ارزش‌ها را تصدیق می‌کنیم و از دیگر همکاری‌ها و فضایل منحصر به فرد قدردانی می‌کنیم و از هر یک از آنها به طور مساوی حمایت می‌کنیم.

ـ ما بازخور تشویقی سازنده و مفید می‌دهیم.

ـ ما تنوع گوناگونی را ستایش می‌کنیم و به آن ارج می‌نهیم.

رقابت و مزیت حرفه‌ای

ـ ما نیروی کاری، ورزیده، ماهر و شایسته جهت تلاش برای ارائه خدمات برتر هستیم.

ـ ما دارای توانایی لازم جهت افزایش اثر بخشی و رشد توانائی‌های فردی و حرفه‌ای خود هستیم.

محیط فیزیکی مساعد جهت استفاده کنندگان

ـ ما خدماتی ایمن و بی خطر، تمیز و قابل دسترسی و آماده ارائه پذیرایی را مهیا می‌کنیم.

ـ کارکنان تجهیزات و لوازم مورد نیاز را جهت ارائه خدمات مناسب در اختیار دارند.

مسئولیت در مقابل منابع

ـ ما بطور مسئولانه‌ای از منابع مالی خود بهره می‌گیریم و از درستی منابع مالی خود، جهت برآورده کردن اثر بخشی لازم، جهت انجام مأموریتمان مطمئن هستیم.

ـ ما فعالانه در جستجوی کسب منابع مالی و سرمایه مورد نیاز خود از بیرون از مؤسسه هستیم.

مسئولیت در برابر اجتماع

ـ ما منبع حیاتی برای کل جامعه هستیم.

ـ ما تصویری مثبت و شهرتی قابل احترام را از خود جامعه ایجاد کرده و از آن حفاظت می‌کنیم.

ـ ما به عنوان همدم و یاری قابل اعتماد و منبع اجتماعی قابل اطمینان به حساب می‌آییم.

ارزشهای موسسه مالی واعتباری انصار

 نمودار فوق خاطر نشان می‌سازد که « اگر استراتژی شرکتی در اجراء موفق نیست، باید به دنبال نقاط و محل تلاقی و تصادم آن با نظام ارزشی سازمان که توسط مدیران از‌ آن پاسداری می‌شود، گشت و سپس برنامه‌ای برای منطبق ساختن و یا حذف ارزش‌های سد کننده پی‌ریزی کرد.»