آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
روش شناسی بررسی عوامل موثر در شکل گیری فعالیت های سلامت اداری نظام امدادی در راس
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱۸
 

 

روش شناسی بررسی عوامل موثر در شکل گیری فعالیت های سلامت اداری نظام امدادی در راستای سیاست های کلان اداری کشور

مورد کاوی: کمیته امداد امام خمینی

Methodology of Surveying Effective Factors on Activities of Administrative Health in Nation Relief upon Major Administrative Policy

Case Study: Emam Relief Foundation

دکتر احمد علی یزدان پناه

بابک نعمتی

چکیده

   این مقاله بر اساس نتایج تحقیق پیمایشی در زمینه سیاست های کلی نظلم اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، و ارتباط آنها باماموریت و وظایف کمیته امداد امام خمینی(ره)، به ارائه راهکارهای عملیاتی برای پیاده سازی در  بخش امدادی کشور می پردازد.در این راستا، با طرح سه سوال عمده به جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با افراد صاحب نظر،بررسی و فیش برداری اسناد و مدارک، و همچنین پرسشنامه پرداخته شد.  نتایج  و یافته های این پژوهش که بر مبنای تجزیه و تحلیل داده ها و به کمک روشهای آماری توصیفی انجام گرفت حاکی از این است؛با توجه به رسالت کمیته امداد، مهمترین برنامه های پیشنهادی در زمینه عملیاتی نمودن سیاست های کلی نظام اداری در نظام امدادی کشور، افزایش سطح سلامت اداری و همچنین ارتقاءکرامتانسانیاست. از این رو، اقدامات پیشنهادی پژوهشگران در اجرای بند های 6، 23، 24 و بند های 8،9،17،18 را باید مدنظر قرار داد..

Keywords:Administrative system, Political system, overall political administrative system, Health administrativeعضو هیئات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

کارشناسی ارشد MBA