آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
» یادگیری سازمانی :: ۱۳٩٥/٢/۳
» سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام :: ۱۳٩٥/۱/۱٥
» دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن (BSC) :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» رضایت شغلی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» دانلود پرسشنامه استاندارد طراحی سازمان ویگا و یانوزاس :: ۱۳٩٤/٩/٢
» ماوباریخ قسمت سی و نهم :: ۱۳٩٤/٢/۳
» همراستایی اقدامات و صحبت های مسئولین دولت تدبیر و امید با بیانات مقام معظم رهبری :: ۱۳٩٤/۱/٢۱
» بررسی نقش و اهمیت نیروی انسانی در سازمانها :: ۱۳٩۳/۱۱/٤
» قسمت نهم برنامه ما و باریخ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۳
» ما و باریخ 6 :: ۱۳٩۳/۸/۱٦
» ارزش‌ها :: ۱۳٩۳/٧/٥
» تئوری از واقعیت تا حقیقت....!!! :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» ایران فرهنگی 1414 با عزم ملی و مدیریت جهادی در بستر مهندسی ذهن RJ :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» اقتصاد، فرهنگ، مهندسی ذهنی .!.!.!.؟؟؟ :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
» اندر آموزه های مهندسی ذهن آر جی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» سناریو های آینده رسانه در بازه 2015 :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» Determining of Objective Indicators in Higher Education Strategic Planning and A :: ۱۳٩٢/٩/٧
» بررسی و رتبه بندی ابعاد رسانه های جمعی تاثیر گذار بر مدیریت جنگ های آینده :: ۱۳٩٢/٧/۳٠
» Improving Maslow’s Hierarchy of Needs: New Approach to needs hierarchy :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» Identification and prioritizing of infrastructures project portfolio management :: ۱۳٩٢/٢/۸
» نوروز 1392 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» رویکرد جدید در ارتباط با نیازهای آینده بشر :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» باریخ شناسی چیست؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» An investigation on relationship between CRM and organizational learning through :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» فیزیک و عرفان :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» بررسی و رتبه بندی عوامل ایجاد کننده ریسک های اقتصادی در شرکت های ایرانی به روش ت :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» آینده‌پژوهی در مهاجرت‌های گسترده ناشی از خشکسالی :: ۱۳٩۱/٩/٤
» آینده‌پژوهی در توسعه شهرهای آینده :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» برنامه ریزی راهبردی صنعت فرش :: ۱۳٩۱/۸/۸
» تدوین استراتژی تولید و فروش گل در ایران :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» مقایسه مدل های تدوین راهبرد :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» تفاوت تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» بررسی امکان پیاده سازی سیستم تولید به هنگام (JIT) در شرکت فن آور گستر آریا به من :: ۱۳٩۱/٧/٢
» Surveying and analyzing different strategies on constructive globalization :: ۱۳٩۱/٦/۱
» زمین؛ ماشین زمان :: ۱۳٩۱/٥/۸
» ۱۳٩۱/٥/۸ :: ۱۳٩۱/٥/۸
» مطالعة بنیان‌های معرفتی آینده‌پژوهی :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» آزادی برای توسعه در دیدگاه ضیاء الدین سردار(1987): آینده آزادی در توسعه جهانی:تو :: ۱۳٩۱/٤/۳
» مرورگری علم: RETHINKING SCIENCE :: ۱۳٩۱/۳/٢٧
» آینده پژوهی دینی: رابطه میان دین، علم و آینده :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» برگزاری کارگاه آموزشی آینده پژوهی :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» چیستی هنر، چیستی علم :: ۱۳٩۱/۳/۸
» نسل سوم کارت امتیاز متوازن : تحولی در ابزار کارآمد کنترل استراتژیک :: ۱۳٩۱/۳/٧
» کسب وکار الکترونیکی :: ۱۳٩۱/۳/٦
» آینده‌پژوهی در ورزش :: ۱۳٩۱/۳/٦
» چشم‌انداز توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» سربازان آینده؛ سربازانی که قرار نیست کشته شوند! :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» مدیریت آینده جهاد اقتصادی در چشم انداز ایران 1404 :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» سال جدید بر شما مبارکباد :: ۱۳٩۱/۱/۳
» جهاد اقتصادی ، چشم انداز به آینده ای روشن :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» بحران زیست‌محیطی زنگ خطری جدی برای آینده انسان :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» آینده محیط زیست دنیا،دنیا در معرض تهدیدی جدی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» آینده رسانه‎ها؛ رسانه‌های جدید در راهند! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» آینده مدیریت اقتصاد جهان، تهدیدها و فرصت‌ها :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» آینده مدیریت جهانی و اقتصاد جهان شمول ،چالشها و فر صتها :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» آیا مدیران آینده‌نگر امروز، مدیران فردایند؟! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» وقتی در آینده، اینترنت پوست می اندازد!!!! :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» آیا در آینده قرار است اینترنت ما را کنترل کند؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» آینده‌پژوهی در حوزه اینترنت، اینترنت بدون وب! :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» ۱۳٩٠/٩/٢٧ :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» لزوم آینده‌پژوهی نفتی، ثروتی که سرمایه است اما هزینه می‌شود! :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» تحقیق در آینده‌پژوهی معادن، راهی به سوی توسعه پایدار :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» شکل و شمایل شهرها و خانه‌های آینده‌ی ما :: ۱۳٩٠/٩/٧
» Analyzing effects of service encounter quality on customer satisfaction in banki :: ۱۳٩٠/٩/٦
» آینده‌پژوهی در شهرسازی، شهرهای آینده در راهند! :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» کشف آینده‌پژوهی فرهنگی (قسمت دوم) :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» آینده‌پژوهی فرهنگی :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» مقایسه سه الگوی کیفیت: دمینگ، بالدریج، و EFQM :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» ضرورت آینده‌پژوهی با توجه به شاخص توسعه انسانی :: ۱۳٩٠/۸/٩
» ضرورت آینده‌پژوهی با توجه به شاخص توسعه انسانی :: ۱۳٩٠/۸/٩
» سرنوشت جهان و اعتقاد به منجی آخرالزمان :: ۱۳٩٠/۸/۱
» نقش حیاتی آینده‌پژوهی دینی در اندیشه‌های جهان مدرن :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» نقش اساسی دین در جهان پسا‌مدرن :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» آیا 2012 پایان دنیاست؟ :: ۱۳٩٠/٧/٩
» آینده پژوهی دینی :: ۱۳٩٠/٧/٩
» باریخ (آینده‌پژوهی در آموزش عالی) :: ۱۳٩٠/٧/۳
» بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ (م :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» رصد خانه "آینده": تدبیری برای سونامی‌ تغییر :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» باریخ ( چشم‌اندازهای آینده‌پژوهی/ 3) :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» باریخ ( چشم‌اندازهای آینده‌پژوهی/ 2 ) :: ۱۳٩٠/٦/٥
» چشم انداز؛ تعاریف ونمونه ها :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» باریخ (چشم‌اندازهای آینده‌پژوهی) :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» روش دلفی و انواع آن :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» باریخ ( روش دلفی در آینده پژوهی ) :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» مقدمه ای بر سناریو و سناریو پردازی :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» باریخ ( در آمدی بر سناریوهای آینده پژوهی) :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» باریخ (درآمدی بر آینده‌پژوهی 2) :: ۱۳٩٠/٥/۸
» باریخ (در آمدی بر آینده‌پژوهی) :: ۱۳٩٠/٥/٤
» بررسی علل تاخیر پروژه های طرح و توسعه صنعت برق با هدف بهبود روش های اجرایی :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در پیاده سازی برنامه ریزی منابع انس :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» روش شناسی بررسی عوامل موثر در شکل گیری فعالیت های سلامت اداری نظام امدادی در راس :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» هویت زمان وچیستی آینده پژوهی :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» قدرت نرم :هویت شناسی وجایگاه شناسی جنگ نرم درگستره مبانی واصول حاکم برآن :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» معرفت شناسی و سیاست عمومی : استفاده از نوع شناسی جدید به منظور تجزیه و تحلیل پار :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» چه چیزی به منزله ایجاد تئوری نظری می باشد؟ :: ۱۳٩٠/۱/٩
» مفهوم سازی از تئوری سازی:استعاره و تصور منظم :: ۱۳٩٠/۱/٩
» کارت امتیازی متوازن Bsc :: ۱۳٩٠/۱/٩