آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
پرسمان 5
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۸
 

پرسمان 5
سردبیر: مهدی مطهرنیا

کارشناس مجری: بابک نعمتی

مهمانان حضوری برنامه: دکتر محمد رضا رجایی رامشه و مهندس کیوان پاشایی

هرگونه تغییر در جوامع بدون توجه کافی به فرهنگ جامعه، مؤثر واقع نخواهدشد. همچنین، اگر مدیران درصدد افزایش بهره وری و عملکرد جوامع می باشند، باید به عوامل تشکیل دهندة فرهنگ جوامع توجه داشته باشند. در دهۀ اخیر، اهمیت فرهنگ جوامع نزد مدیران و رهبران سیاسی تغییر زیادی کرده است. در گذشتۀ نه چندان دور مدیران سیاسی جوامع به شش عامل مؤثر در بهره وری توجه داشتند؛ این عوامل عبارت بودند از : سرمایه ، تکنولوژی ، نیروی کار ، مواد اولیه ، بازار و مهارت های مدیریتی. در این بین، محققان مدیریتی معتقدند که عامل مهمتری نیز وجود دارد که به شکل دهی، هدایت و  تقویت شش عامل یاد شده  می پردازد و آن (( فرهنگ سازمانی )) است.

http://radioomid.ir/post/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 
ما و باریخ 5
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۸
 

ما و باریخ 5

سردبیر: مهدی مطهرنیا

کارشناس مجری: بابک نعمتی

مهمانان حضوری برنامه: دکتر محمد رضا رجایی رامشه، مهندس کیوان پاشایی و سید مجتبی جلالزاده

در عرصه روابط بین الملل پسانوگرایی بنیان های نظری رهیافـت روابـط بین الملل،همچون:عقلانیت، جهان شمولی،مرکزیت،قدرت،استعلایی،خودی ودیگری،سازوارگی و نظم،انسان محوری،حقیقت محوری،جوهر گرایی و....را مورد هجمه واسارانه وشالوده شکنا نه ی دریدایی قرار می دهد.

پسانوگرایی در سیاست وروابط بین الملل تحت تأثیرو نفوذ«نیچه ،هایدگر،میشل فوکو،ژاک دریدا ژان بوردریلا،وژولیا کریستوا»قرار گرفته است.این رهیافت اگر چه در مراحل اوّلیه در زیبایی شناسی و علوم انسانی و سپس در جامعه شناسی،تاریخ،وسیاست ظاهر گشته و توسعه یافته است.

"ارنستولاکلاو"درنوشـته ای باعنوان واسازی،عملگرایی،هژمونی[1]می نویسد:"واسازی وعمل گرایی دو جریان فکری هستند که برای نظریه پردازی سیاسی معاصر مقوله هایی محوری می باشند."(1) او اعتقاد دارد:ضرورت دارد که این مهّم بر حسبِ منطق هژمونی دنبال شوند.

http://radioomid.ir/post/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE[1]Deconstruction, Pragmatism, Hegemony


 
 
پرسمان 4
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۳:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۸
 

پرسمان 4
سردبیر: مهدی مطهرنیا

کارشناس مجری: بابک نعمتی

مهمانان حضوری برنامه: دکتر محمد رضا رجایی رامشه و مهندس صادق شهریار

فرهنگ یکی از پارامترهای اصلی است که هویت، ارزش ها وباورهای افراد را در درون یک محیط تعریف می کند .آنچه از مشاهده یافته ها وتحقیقات بر می آید، بیانگر تاثیر متقابل فرهنگ جامعه وفرهنگ سیاسی بر روی فرهنگ افراد و به نوبه خود بر نحوه رفتار ها می باشد.

اگرچه فرهنگ یکی از جنبه های متمایز کننده جوامع از یکدیگر است، این فرهنگ تحت تاثیر فرهنگ عمومی جامعه می باشد.به عبارت دیگر ،تاثیر پذیری فرهنگ افراد از فرهنگ جامعه باید همچنان در بررسی های فرهنگ جوامع وتقویت آن برای تعالی بیشتر مد نظر قرار گیرد.

http://radioomid.ir/post/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86


 
 
ما و باریخ 4
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۸
 

ما و باریخ 4

سردبیر: مهدی مطهرنیا

کارشناس مجری: بابک نعمتی

مهمانان حضوری برنامه: دکتر محمد رضا رجایی رامشه، مهندس کیوان پاشایی و صادق شهریار

آینده نگاری تلاشی نظام مند برای نگاه به آینده بلندمدت در حوزه های دانش، فناوری، اقتصاد، محیط زیست جامعه و مهم تر از همه در صحنه سیاست می باشد که با هدف شناسایی همه جانبه ی موقعیت های نوظهور و تعیین آن دسته از بخش هایی که سرمایه گذاری در آن ها احتمال سوددهی بیشتری دارد، انجام می شود. در واقع آینده نگاری یعنی آمادگی برای آینده یا به عبارت دیگرکاربردن منابع موجود به بهترین وجه ممکن در راستای ارزش ها. این"ارزش ها"، همان چیزی است که در ادبیات سیاسی"منافع" خوانده می شود.

به نظر می رسد در بین روش های آینده پژوهی، روندپژوهی مناسب ترین روش برای این مقصود باشد.

روند تحولات علم، صنعت، اختراعات و فن آوری های نوین و ارتباطات .

روند تحولات شهرنشینی، مهاجرت و مسائل اجتماعی، جمعیت، زنان و..

روند تحولات وجریانات فکری ،سیاسی و فرهنگی.

روند تحولات اقتصادی، زیست محیطی وجغرافیائی.

http://radioomid.ir/post/barikh-part4


 
 
پرسمان 3
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۸
 

پرسمان 3
سردبیر: مهدی مطهرنیا

کارشناس مجری: بابک نعمتی

مهمانان حضوری برنامه: دکتر محمد رضا رجایی رامشه

جوامع و نهاد های مدنی و دینی  مثل افراد دارای شخصیت می باشند واز این نظر،قالب شخصیتی جامعه را فرهنگ جامعه می نامند.به طور کلی، فرهنگ جوامع ادراکی است که افراد از جامعه دارند .فرهنگ جوامع چیزی است که جامعه وجود دارد نه در افراد.

فرهنگ راه تازه ای برای پی بردن به زندگی در جامعه دینی و مدنی به شمار می رود. از این رو مدیر خردمند ناگزیر از توجه به فرهنگ است. هم اکنون که بهبود نظام های مدنی کانون توجه گردیده است، فرهنگ در جامعه مدنی نیز به عنوان سرچشمه همه توانایی ها و ناتوانی های جامعه درآمده است. اگر قرار باشد در یک جامعه دینی معین دگرگونیهای دل پسند و پایدار پدید آید، فرهنگ آن جامعه باید دست خوش دگرگونی شود و با دگرگونی های سراسری سازگار آید. به عبارت دیگر کامیابی یا شکست جوامع را باید در فرهنگ آنها جستجو کرد.

http://radioomid.ir/post/porseman-part3


 
 
ویژه نامه ما و باریخ 3
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۳
 

ویژه نامه ما و باریخ 3

سردبیر: مهدی مطهرنیا

کارشناس مجری: بابک نعمتی

مهمانان حضوری برنامه: دکتر محمد رضا رجایی رامشه

 در "تاریخ"، به دنبال ریخت شناسی گذشته ی زمان هستیم.آینده زمان، "بارخ" آنِ زمان است و از «آنِ زمان بـــــه آینده» ‌را در بردارد. در: باریخ"، به دنبال آن بر می آییم تا به ریخت شناسی آینده ی زمان بپردازیم. پس میتوان به قرینه ی خوشایندی برای گویش به زبان پارسی در موردآینده پژوهی دست یافت که در افق قرینه ای "تاریخشناسی"؛ "باریخشناسی"؛ راهم وزن و هم سنگ می سازد. نخستی، به ساخت گذشته ی زمان پروا دارد و دومی ساخت آینده ی زمان را مورد پروا قرار میدهد. اگر در زبان انگلیسی "History"به معنای تاریخ است؛ "Hue – story"،بامخفف"Huistory"، میتواند نشاندهنده ی باریخ باشد.

بر آن نیستم که به سبک کلاسیک و در بند گزاره های جدی پوزیتویستی به بیان دلایل آفرینش واژه ی "باریخ"، بپردازم. نزدیک به دو دهه است که در کلاس های گوناگون علوم سیاسی و روابط بین الملل تدریس کرده ام. نزدیک به یک دهه است که به تدریس عملیات روانی و رسانه، برای نیروهای عملیاتی در ارتش پرداخته ام. چندین ترم است که تبلیغات سیاس، افکارعمومی، و رسانه را در دانشگاه، ارائه می دهم. تعداد سخنرانی هایی را که از سال های 1375 تا اکنون در دانشگاه ها، و مراکز رسمی لشگری – کشوری، داشته ام از دستم خارج شده است. 

http://radioomid.ir/post/ma-va-barikh-part3

 


 
 
پرسمان 2
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۳
 

ویژه نامه پرسمان 2


سردبیر: مهدی مطهرنیا

کارشناس مجری: بابک نعمتی

مهمانان حضوری برنامه: دکتر مهدی مطهرنیا، دکتر محمد رضا رجایی رامشه


آنتونی پراتکانیس و الیوت آرُنسون در "عصر تبلیغاتِ" خود فصلی را به کلمات اثر بخش اختصاص داده اند. آن ها بیشتر به تبلیغات تجاری و اندکی هم به تبلیغات سیاسی پروا نشان داده اند. در قسمتی از این کتاب می خوانیم :"... شیوه ی توصیف یک محصول و نحوه ی معرفی عمل مناسب افکار ما را جهت می بخشد و واکنش شناختی ما را در باره ی آن پیام به سمت خاصی سوق می دهد. ما به وسیله ی برچسب هایی که برای معرفی یک شیئ یا رویداد به کار می بریم؛ می توانیم به گونه ای آن را تعریف کنیم که باشیم، از پیش اقتاع شده باشد"

ویژگی اصلی "واژگان اثر بخش" که موجب می شود کاربرد این اصطلاح برای آن ها شایسته باشد؛ خاصیت اقناع سازی آن ها است در مصاحبه ی امتحان جامع دکترای آینده پژوهی بود که استاد بسیار عزیزی از اساتید بزرگ آینده پژوهی – که برحسب اتفاق به کاربرد این واژه توسط این دانشجوی کوچک خود حساس بود – از من در باب همین موضوع پرسش کرد؛ ‌به همین پاسخ اشاره داشتم. اقناع سازی واژگانی که تیتر می شوند و در مقام "ایدئوگرام"، قرار می گیرند، آن است که "پیش اقناع کننده"،‌هستند. 

http://radioomid.ir/post/porseman-part2


 
 
ما و باریخ 2
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۳
 

ویژه نامه ما و باریخ 2

سردبیر: مهدی مطهرنیا

کارشناس مجری: بابک نعمتی

مهمانان حضوری برنامه: دکتر مهدی مطهرنیا، دکتر محمد رضا رجایی رامشه

 

گذشته رفته است، تنها خاطره اش با ما است. حال هم، بسیار گریزپا است. تنها این آینده مملو از عدم قطعیت است، که در اختیار ما است. سرنوشت به معنای قطعیت نیست.جهان را می توان تغییر داد. آینده را سرنوشت نام ننهیم.
اگرکوچکترین واحد زمان را در زبان پارسی "آن"، بدانیم به گونه ای که پارسی زبانان میگویند: "درآنِ زمان حادثه رُخ داد"، میتوانیم مطالعه‌ی "آنِ زمان" را "آریخ شناسی"؛ بخوانیم. پژوهش در گذشته‌ی زمان را "تاریخشناسی"، بگوییم؛‌ و کنکاش پرگستره ی آینده ی زمان را "باریخ شناسی" بنامیم؛چراکه گذشته ی زمان "تارخ"‌ آنِ زمان است واز «گذشته تـــااکنون»را در برمیگیرد. 

http://radioomid.ir/post/ma-va-barikh-part2 
 
پرسمان 1
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۳
 

پرسمان 1


سردبیر: مهدی مطهرنیا

کارشناس مجری: بابک نعمتی

مهمانان حضوری برنامه: دکتر مهدی مطهرنیا، دکتر محمد رضا رجایی رامشه

زمانی که دانشواژه ی "پرسمان"؛ را در اوایل سال 1377 و پس از پیروزی دوم خردادی ها و گسترش "گفتمان"در انتخابات؛ به قرینه به کار بردم؛ به ناگاه در همه جا شنیده شد. من برای این واژه فلسفه ی خاصی را در سر پرورانده بودم. گسترش این واژه ی نو در پهنای باند و ژرفای اندیشه ورزی در سرزمین اهوراییم "ایران عزیز "خشنودم ساخت. 

به همین ترتیب، گاه، تلاش دارم در برابر واژگان بیگانه با در دیدداشتِ هویت دانشواژه ی مورد هدف"واژگان پاره ای پارسی"،مناسب با هویت و متناسب با کاربرد آن برایش فراهم آورم یا به قولی دست و پا کنم. "فرپندار"، از این نمونه است؛ که در برابر "سناریو"؛ قرارداده ام. اما"بــــاریخ"، از آن دست واژه ها است که نه برای بازتعریف یک واژه ی بیگانه ؛ که برای ساخت و پرداخت و نو آوری در آفرینش یک واژه ی جدید هم چون "پرسمان"، به کار آمده است. این دست واژگان را با پروای مطالعاتی که در تبلیغات داشته ام و سرک کشیدن هایی که از نظر تجربی و علمی در رسانه داشته ام؛ "واژگان اثربخش"، می خوانم. 

http://radioomid.ir/post/porseman-part1

 


 
 
ما و باریخ 1
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱۳
 

ما و باریخ 1

سردبیر: مهدی مطهرنیا

کارشناس مجری: بابک نعمتی

مهمانان حضوری برنامه: دکتر مهدی مطهرنیا، دکتر محمد رضا رجایی رامشه

تیزر ابتدای برنامه:

آنهایی که به باریخ می‌اندیشند، تاریخ‌ساز می‌شوند» منظور از باریخ جعل دانش‌واژه هم‌وزن با تاریخ و متوجه آینده زمان است. به اعتقاد بنده از گذشته «تا» اکنون را تاریخ می‌خوانیم در حالی که از اکنون «به» آینده را باید باریخ بدانیم. در ساحت سیاست با جعل این عنوان «باریخ‌شناسی سیاسی» اهمیت پیدا می‌کند. 

اهم مطالب مورد نظر در این برنامه:

  • باریخ شناسی به چه معنا است؟
  • اهمیت آینده پژوهی در حوزه مهندسی ذهن و نگاه مهندسی ذهن به آن
  • زمان و باریخ
  • زمان از نگاه مهدسی ذهن
  • اهمیت واژه پردازی در زبان پارسی
  • نگاه مدل مهندسی ذهن آرجی به آینده

http://radioomid.ir/post/ma-va-barikh-part1


 
 
اهداف
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۸
 

اهداف

            انسانها با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خویش، بتدریج بر ضرورت برنامه ریزی در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای اجتماعی مورد توجه قرار دادند. سازمانهای امروزین به حدی پیچیده شده اند که بدون اقدام به برنامه ریزی های دقیق، امکان ادامه حیات ندارند. (جانسون و دیگران، 1973 صفحه 63) مدیر اگر تدبیر به کار برد، اقدامات و فعالیت ها را در جهت حصول به اهداف سازمان مسیر می سازد و موفقیت آتی سازمان را نیز علی رغم مشکلات موجود تامین می دارد.

بنابراین نخستین وظیفه مدیران این است که برای سازمان تحت سرپرستی خویش برنامه ای تدوین نماید. برای تشخیص مدیر شایسته کافی است ببینید؛ آیا برای سازمان خود برنامه مشخص و روشنی تنظیم کرده است؟

مدیری که برنامه نداشته باشد، تابع اوضاع و احوال روزمره بوده و به ناچار در تصمیمات و مسایل جاری غرق می شود و نمی تواند اهداف سازمان را معین نماید. مدیر شایسته کسی است که علی رغم مسایل و مشکلات برای سازمان برنامه ای مشخص و منظم تدوین و فعالیت همه کارکنان را تعیین و تدبیر نماید. از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده که می فرمایند: من از فقر امتم بیم ندارم، آنچه بر امتم بیمناکم سوء تدبیر است. بطور کلی، یکی از مراحل فرآیند برنامه ریزی شناخت اهداف است. تحقق اهداف نیز مستلزم برنامه ریزی ویژه ای است. 


 
 
اهداف
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۸
 

اهداف

            انسانها با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خویش، بتدریج بر ضرورت برنامه ریزی در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای اجتماعی مورد توجه قرار دادند. سازمانهای امروزین به حدی پیچیده شده اند که بدون اقدام به برنامه ریزی های دقیق، امکان ادامه حیات ندارند. (جانسون و دیگران، 1973 صفحه 63) مدیر اگر تدبیر به کار برد، اقدامات و فعالیت ها را در جهت حصول به اهداف سازمان مسیر می سازد و موفقیت آتی سازمان را نیز علی رغم مشکلات موجود تامین می دارد.

بنابراین نخستین وظیفه مدیران این است که برای سازمان تحت سرپرستی خویش برنامه ای تدوین نماید. برای تشخیص مدیر شایسته کافی است ببینید؛ آیا برای سازمان خود برنامه مشخص و روشنی تنظیم کرده است؟

مدیری که برنامه نداشته باشد، تابع اوضاع و احوال روزمره بوده و به ناچار در تصمیمات و مسایل جاری غرق می شود و نمی تواند اهداف سازمان را معین نماید. مدیر شایسته کسی است که علی رغم مسایل و مشکلات برای سازمان برنامه ای مشخص و منظم تدوین و فعالیت همه کارکنان را تعیین و تدبیر نماید. از حضرت رسول اکرم (ص) روایت شده که می فرمایند: من از فقر امتم بیم ندارم، آنچه بر امتم بیمناکم سوء تدبیر است. بطور کلی، یکی از مراحل فرآیند برنامه ریزی شناخت اهداف است. تحقق اهداف نیز مستلزم برنامه ریزی ویژه ای است. 


 
 
ضرورت توجه به تفکر آینده نگرانه از دیدگاه قرآن در الگوی مهندسی ذهن آرجی
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٥
 

ضرورت توجه به تفکر آینده نگرانه از دیدگاه قرآن در الگوی مهندسی ذهن آرجی

 بابک نعمتی 1393/5/14

امروزه از یک سو شاهد میل قوی و مهار ناشدنی ای به سوی آفرینش های فلسفی وعلمی در جامعه ایرانی می باشیم؛ واز سوی دیگر رویکردهای دین گرایانه ی محصول انقلاب اسلامی در ایران امروز با حمایت های ناشی از استقرار یک نظام سیاسی دین محورانه نیز بر آن است که به باز آفرینی نقش دین در معرفت آفرینی جامعه بشری وساحت های گوناگون آن همّت نهد.تلاقی این دو تلاش در مرکز ثقل نگاه دین به علوم مختلف و توجه به مفهومی به نام علم دینی پژواک پیدا می کند.

آنچه که اکنون در نظر می آید این پرسش است که چه نسبتی میان دین اسلام وآینده اندیشی وجود دارد؟ برای  پاسخ به این پرسش می توان در دو وجه نگریست.وجه نخست:آن است که از زاویه دین اسلام به "آینده" بنگریم وبه این پرسش پاسخ بگوییم که اسلام چه نگاهی به آینده دارد؟ در این نگرش علم درجه اوّل مد نظر است به عبارتی دیگر در نسبت اسلام به آینده به عنوان یک ساحت معرفت شناسانه نگریسته می شود. در وجه دوّم :به نگرش دینی و قضاوت دین در باب آینده اندیشی توجّه می شود.در اینجا علم درجه دوّم مطرح می شود.

با بیان مقدمه فوق به عنوان نخستین مقاله در حوزه آینده پژوهی دینی با رویکرد اسلامی ابتدا گذری به آیات کلام الله مجید می زنیم و تعدادی از آیاتی که در حوزه آینده اندیشی و به خصوص پیامد اندیشی است را بیان می نمایم: 
 
رسالت مأموریت
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٥
 

رسالت مأموریت 

تعریف رسالت مأموریت :

ماموریت  سازمان مترادف است با « فعالیت سازمان ما چیست؟»

(پیتردراکر)

رسالت و مأموریت سازمان مقوله مهمی است که سازمان ها آن را در قالب یک بیانیه ارائه می‌کنند. به تعبیر یکی از اندیشمندان مدیریت استراتژیک :

" بیانیه مأموریت سندی است که یک سازمان را از سایر سازمانهای مشابه متمایز می‌کند مأموریت سازمان نشان‌دهندة طیف فعالیت ، از نظر محصول و بازار می‌باشد در بیانیه مأموریت پرسشی که پیش روی همه استراتژیست‌ها وجود دارد این است که «ما به چه کاری مشغول هستیم»؟ رسالت بیانگر ارزش ها و اولویت های سازمان است.

مأموریت یا رسالت باعث می‌شود که استراتژیست ها درباره ماهیت و دامنه فعالیت‌های کنونی شرکت بیندیشند و نیز جذابیت های بالقوه بازار و فعالیت های آن را مورد ارزیابی قرار دهند. رسالت یا مأموریت سازمان نموداری است که مسیر آینده سازمان را نشان می‌دهد و مشخص می‌نماید. تحقیق نشان می‌دهد که سازمانهای که عملکرد عالی دارند رسالت‌های متعالی‌تری را برای خود ترسیم کرده‌اند. ( دیوید، 1999،پارسانیا و اعرابی،1378: 34 ) "  
 
ارزش‌ها
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٥
 

ارزش‌ها

بنیانگذاران در هنگام تأسیس یا ورود به سازمان دارای ارزش‌های از پیش‌تعیین شده‌ای هستند که عموماً مدتها پیش از آنکه حتی بیانیة مأموریت سازمان یا مجموعه‌ای از اهداف را تعیین کنند، آن ارزش‌ها را تعیین نموده‌اند.

هم به طور منطقی و هم در عمل، ارزش‌ها پیش از رسالت و اهداف سازمان قرار دارند؛ بنابراین لازم است قبل از پرداختن به مأموریت‌ سازمان به ارزش‌های سازمان بپردازیم ( کیگلی، 1993).

ارائه چند تعریف از ارزش:

P ارزش، واقعیتی اجتماعی و برخاسته از نیاز‌ها، جهان بینی، عقاید و آرما‌‌ن‌ها‌ست که ملاک قضاوت‌ها ( خوب و بد، درست و غلط، زشت و زیبا و...) قرار می‌گیرد و مبنای شکل‌گیری کنش‌ها و هنجاری‌های اجتماعی است. ارزش به رغم اینکه ذهنی و غیرقابل مشاهد است ـ مشاهدة آن از طریق کنش‌ها و هنجارها می‌باشد ـ واقعیتی اجتماعی است زیرا در تمامی جوامع وجود دارد. (رضایی اردستانی 1360: 66ـ30).

P ارزش‌ها، اصول یا استاندارد‌هایی هستند که به افراد کمک می‌کنند تا آنچه را که مطلوب است تعیین نمایند؛ ارزش‌ها آرمان‌های مطلقی هستند که نکات قابل توجه را به صورت عملکرد سازمانی و یا در قالب روش‌هایی نشان می‌دهند تا سازمان مسئوولیت‌هایش را نسبت به افراد ذینفع ـ کارکنان، مشتریان، سرمایه‌گذاران و جامعه ـ ادا کند. (نی‌نوس. 1995: 53)