آینده پژوهی و مدیریت آینده (Managing future)

این وبلاگ با هدف نشر مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مدیریت و آینده پژوهی تشکیل شده است

 
رویکرد جدید در ارتباط با نیازهای آینده بشر
نویسنده : بابک نعمتی - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
 

رویکرد جدید در ارتباط با نیازهای آینده بشر 

  دکتر مهدی مطهرنیا

مهندس بابک نعمتی

چکیده

در این مقاله سلسله مراتب نیاز های مزلو از دو دیدگاه انتقادی و حمایتی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک اقدام به استخراج و طبقه بندی مطالب مرتبط با عنوان پژوهش نموده ایم. بدین ترتیب نیازهای احصا شده توسط دانشمندان مطرح بدلیل ویژگی های مشترک آنها قابلیت قرارگرفتن در یک طبقه را پیدا کرد در مدل ارائه شده سه طبقه معرفت شناسی، معنا و عشق (آزادی) اضافه گردید که در اصل مقاله ارتباط معنایی هر یک سطوح مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش به منظور بالا رفتن میزان روایی پژوهش از روش اثبات ریاضی نیز استفاده شده است.

 

http://fararu.com/fa/news/140182/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1